Samenwerken in Gods missie

In aanloop naar het vierde Lausanne Congres over Wereldevangelisatie (Seoul, Zuid-Korea, september 2024) publiceert de Lausanne-beweging een aantal artikelen over samenwerken in Gods missie. Het eerste artikel staat nu online.

Het artikel focust op de bron van samenwerking in zending. Samenwerken begint bij de drie-enige God zelf. Vanaf het begin van de wereld werken de Vader, de Zoon en de Geest samen. Eendrachtig werken ze aan de schepping en het herstel van de wereld. Deze samenwerking in God wordt gekenmerkt door liefde, eenheid en diversiteit. De kerk is geroepen om op dezelfde manier samen te werken in het ene lichaam van Christus.

Een pakkend citaat: ‘De basisbetekenis van het woord samenwerking is ‘samen-werken’. In I Korintiërs 3:9 is de term voor samenwerken synergoi, waar we het moderne woord ‘synergie’ van kennen. Kortom, samenwerking betekent coördineren, organiseren en samenwerken op zo’n manier dat de som van onze gezamenlijke inspanningen meer oplevert dan onze individuele bijdragen.’

Het artikel is geschreven door Daniel Dow, verbonden aan de missionaire netwerkorganisatie VisionSynergy. U vindt zijn bijdrage onder deze link.

Beeld: Lausanne