Studiegids over Mission as Transformation (INFEMIT)

INFEMIT, the International Fellowship for Mission as Transformation publiceerde een boeiend gespreksdocument, met teksten van o.a. Vinay Samuel, Rene Padilla en Walter Brueggemann. Het is een studiegids (24 pagina’s download) over ‘transformatie door integrale missie’, de funderende missiologie van het Oxford Centre for Mission Studies. Het document is bedoeld ter voorbereiding op het Stott-Bediako Forum in juli in Colombia.

International Fellowship for Mission as Transformation (INFEMIT)

Aan het einde van de 20e eeuw begon een groep missiologen, vooral uit de niet-westerse wereld, het concept ‘zending’ opnieuw te doordenken. De oorsprong van deze beweging lag op het eerste Lausanne congres in 1974, waar deze missiologen een document aannamen onder de titel ‘Theology Implications of Radical Discipleship’. Het besef was gegroeid dat in de koloniale en zendingsgeschiedenis van Noord-Amerika en Europa ‘zending’ vaak gereduceerd is tot een verbale proclamatie van het evangelie. Zending werd vooral beschouwd als het verkondigen van het goede nieuws, door mensen die zich daartoe geroepen voelden (zendingswerkers). Tegen deze benadering van de missie van de kerk kwam steeds meer verzet. Bestaat zending niet uit een getuigenis dat alle aspecten van het leven omvat, door heel de gemeenschap van de kerk, voor en door de hele wereld?

Zending als transformatie

‘Zending als transformatie’ kwam naar voren als een concept dat de kerk, waar ook ter wereld, aanspoort om te leven zoals Jezus, hun context liefhebbend, dienend en transformerend. Dit waren de fundamenten van INFEMIT. Deze holistische benadering van zending (‘integral mission’, of ‘mission as transformation’) riep echter ook vragen en weerstand op onder degenen die vasthouden aan het primaat van evangelieverkondiging boven het belichaamde getuigenis. Ook zijn er vragen gerezen onder de jongere generaties. Zijn ‘zending’ en ‘transformatie’ nog bruikbare ideeën? En wat voor soort verbeelding is er nodig om ons begrip en onze praktijk vorm te geven te midden van de problemen waar we nu voor staan?