State of the Great Commission Report verschenen (Lausanne)

Op 23 april 2024 verscheen dit basisdocument ter voorbereiding op het vierde Lausanne congres in Seoul in september 2024. De NZR is bezig een traject voor te bereiden van (virtuele) participatie in het congres, reflectie en verwerking na afloop om de vertaling te maken naar de Nederlandse context.

Lausanne schrijft zelf over het rapport: ‘Dit belangrijke document in de Lausanne 4-reis deelt inzichten van meer dan 150 wereldwijde zendingsexperts en werpt licht op hoe we als wereldwijde kerk vandaag de dag gehoorzaam kunnen zijn aan Jezus’ Grote Opdracht.’ Het (digitale) rapport analyseert tien thema’s (‘context shifts‘) die kenmerkend zijn voor de situatie van kerk en zending vandaag:

1. Het christendom is een dynamisch en levend geloof dat de afgelopen 100 jaar opmerkelijke wereldwijde verschuivingen heeft ondergaan, waaronder de groei van het christendom in het Zuiden, de opkomst van de pinksterbeweging en de voortdurende toevoeging van denominaties, wat leidt tot de vraag: ‘Wat is polycentrisch christendom?’

2. Het christelijk evangelie is een boodschap van hoop voor allen. Het is echter niet de enige gepromote weg van ‘hoop’ in onze hedendaagse wereld. Van concurrerende wereldreligies tot seculiere ambities en genoegens, de wereld vraagt zich voortdurend af: ‘Wat is de bron van hoop?’

3. De geldigheid van de evangelieboodschap is onafhankelijk van individuen of instellingen; Maar als degenen die het goede nieuws delen niet worden vertrouwd, wordt het evangelie in twijfel getrokken. Wereldwijd is er een waargenomen toename van wantrouwen dat culturen dynamisch vormgeeft, terwijl de wereld zich afvraagt: ‘Wat is de basis van vertrouwen?’ In dit onderdeel wordt ingegaan op de verschuivingen in de context van vertrouwen tussen verschillende instellingen en generaties.

4. Vooruitkijkend naar 2050 beloven grote economische en demografische veranderingen in de bevolking de mondiale cultuur vorm te geven. Als de kerk de grote opdracht getrouw op een gecontextualiseerde manier naleeft, moet ze zich afvragen: ‘Wat zijn de effecten van de nieuwe opkomende demografie?’ In dit onderdeel worden de contextverschuivingen in de wereldwijde demografie onderzocht die de nadruk leggen op vergrijzing, middenklasse en jongeren.

5. Voor een groeiend aantal mensen in de wereld is het drastisch aan het veranderen waar ze zich thuis voelen, hoe thuis eruit ziet en wie hun buren zijn. Deze fundamentele verschuivingen in plaats en populaties brengen de fundamentele vraag naar voren: ‘Wat is gemeenschap?’ In dit onderdeel worden de contextverschuivingen in de samenleving onderzocht, waaronder migratie, vluchtelingen, internationale studenten, groei van steden en informele nederzettingen.

6. Zoals de Schrift leert, zijn alle mensen gemaakt naar het beeld van God en zijn ze kostbaar. Toch worden wereldwijd niet alle mensen gelijk behandeld. Met een toenemend bewustzijn van discriminatie blijven de wereld en de kerk zich afvragen: ‘Wat is eerlijk en rechtvaardig?’ In dit onderdeel worden de contextverschuivingen in de mondiale rechtvaardigheid onderzocht, waaronder armoede, vervolging, vrouwen, gemarginaliseerde groepen, mensenrechten, slavernij en corruptie.

7. De afgelopen eeuw is er een opkomst geweest van meer producten, meer mensen, meer energie, meer schulden, meer werk en meer verwachtingen. Deze last van meer heeft ertoe geleid dat de wereld en de kerk zich zijn gaan afvragen: ‘Wat is duurzaam?’ Dit onderdeel onderzoekt de contextverschuivingen van duurzaamheid in de wereld en het christendom, inclusief culturele invloed, scheppingszorg, schuldratio’s en gezondheid.

8. Snelle technologische vooruitgang en de herdefiniëring van de menselijke seksuele identiteit vormen een uitdaging voor eerder gekoesterde overtuigingen over het menselijk onderscheidend vermogen. Deze verschuivingen drijven de bepalende vraag van deze generatie aan: ‘Wat betekent het om mens te zijn?’ Dit onderdeel onderzoekt de contextverschuivingen in het begrijpen van menselijkheid, inclusief kunstmatige intelligentie, biotechnologie en menselijke seksualiteit.

9. Tussen het derde en vierde wereldwijde congres in Lausanne heeft digitale technologie de wereld fundamenteel veranderd. Voor het grootste deel van de wereld, op uitzonderingen na, geven internet, schermen, sociale media en virtueel werk vorm aan grote delen van het leven, wat leidt tot de vraag: ‘Wat is een digitaal leven?’ In dit onderdeel worden de contextverschuivingen in technologie onderzocht, waaronder connectiviteit, decentralisatie, Web 3 en sociale media.

10. Het grootste deel van de wereld leeft nu in een digitaal tijdperk. Connecties, invloed en ideeën komen net zo goed, zo niet meer, voort uit digitale media dan uit persoonlijke relaties. Omdat de kerk ernaar streeft trouw te zijn aan de Grote Opdracht in deze nieuwe digitale context, vragen leiders van bedieningen: “Wat is christelijk werk in een digitaal tijdperk?” In dit onderdeel wordt ingegaan op verkondiging, evangelisatie, omgang met de Bijbel, kerkvormen, feiten over christelijk werk en discipelschap in een digitaal tijdperk.

Foto: Lausanne