African Christian Theology: nieuw academisch tijdschrift

Recent verscheen het eerste nummer van African Christian Theology, een uitgave van de Association for Christian Education in Africa (ACTEA). Het (open access) tijdschrift is een van de manieren waarop ACTEA theologische onderwijsinstellingen en kerkleiders betrekt bij het adresseren van relevante kwesties waarmee de kerk en de samenleving in Afrika worden geconfronteerd. Afrikaanse christelijke theologie bedient heel Afrika en biedt een platform voor gesprekken tussen verschillende regio’s van Afrika, evenals een orgaan waarmee Afrikaanse stemmen het wereldchristendom in het algemeen kunnen aanspreken. In de voetsporen van theologen als Kwame Bediako, Byang Kato, Kä Mana, Lamin Sanneh, Andrew F. Walls en Isaac Zokoué, promoot het tijdschrift de perspectieven van het wereldchristendom door een diepe betrokkenheid bij de Afrikaanse contextuele realiteit. Artikelen worden gepubliceerd in een van de drie talen: Engels, Frans of Portugees; Elk artikel heeft een drietalige samenvatting in die talen. Het tijdschrift publiceert ook boekrecensies.

In een inleidend editorial schrijven Joshua Robert Barron en Martin Munyao: “Bijna dertig jaar geleden erkenden westerse geleerden dat de meerderheid van de christenen op aarde te vinden is in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, en dat het aandeel jaarlijks groeit. Daarom wordt het wereldwijde christendom steeds meer gezien als sterk beïnvloed door niet-westerse christelijke theologieën. Missiologen in de diaspora herinneren ons er bijvoorbeeld consequent aan dat de wereldwijde kerk bloeit vanwege de beweging van Afrikanen over de hele wereld. Afrikanen die naar Noord-Amerika en Europa migreren, stichten kerken in gebieden waar het traditionele christendom in verval is geraakt.”

Ze schrijven verder: “Veel mooie bestaande tijdschriften zijn beperkt in reikwijdte, ontoegankelijk (omdat ze alleen in gedrukte vorm bestaan of achter betaalmuren zitten die te duur zijn voor de meeste in Afrika), of hebben in feite een regionale in plaats van een pan-Afrikaanse focus. We lanceren dit tijdschrift dus niet in concurrentie met andere tijdschriften, maar om ze aan te vullen en om wetenschappers en practitioners nieuwe mogelijkheden te bieden om kennis te produceren en deel te nemen aan debat en conversaties.”

“De redacteuren werken vanuit evangelisch perspectief, aangezien dit het tijdschrift van ACTEA is, maar het tijdschrift is breder van opzet, oecumenisch en verwelkomt artikelen van geleerden uit de hele christelijke traditie – protestants, katholiek, orthodox, pinkster, AIC’s. Afrikaanse christelijke theologie bestaat om heel Afrika te dienen en biedt een platform voor gesprekken tussen verschillende regio’s van Afrika.”

“We streven ernaar om in de voetsporen te treden van getrouwe christelijke voorouders. Daartoe behoren de vroege Egyptische theologen — zoals Origenes, Clemens, Athanasius en Didymus de Blinde, samen met Antonius en Pakhom (of Pachomius), de stichters van het christelijke monnikendom, die de basis legden voor de orthodoxie over de hele wereld, binnen de Griekse, Koptische, Syrische, Latijnse en Ethiopische tradities. Daartoe behoren ook de vroege Noord-Afrikaanse theologen — zoals Tertullianus, Cyprianus en Augustinus — die de basis legden voor de Latijnse theologie en dus voor alle westerse articulaties van het christelijk geloof. We herinneren ons ook — hoewel de meesten het vergeten zijn — de duizendjarige geschiedenis van het inheemse en lokale Afrikaanse christendom in het oude en middeleeuwse Nubië (Soedan en een groot deel van Zuid-Soedan), de aanwezigheid van christelijke gemeenschappen in het Mali-rijk (nu Mali, Senegal, Gambia, Guinee, Mauritanië en delen van Niger en Burkina Faso) tijdens het bewind van Mansa Musa (r. c. 1312 –ca. 1337), en het rijke theologiseren van de zesde eeuwse Yared de Melodist van Aksum (Eritrea en Noord-Ethiopië).”