Eerste jaargang Wereld en Zending (1972)

Lees hier de artikelen uit Wereld en Zending 1972

Wereld en Zending 1972|1: Missiologie

A. CampsMissiologie in deze tijd5
J. van LinZending en dialoog17
H.H. RosinTheologia in loco en in oecumenisch verband31
J. VerkuylEnkele aantekeningen over nieuwe „trends”
in de historiografie der „jonge kerken”
44
F. J. VerstraelenKroniek – Missiologie in Nederland. Informatie over actuele missiologie-beoefening aan de Universiteiten en Theologische Hogescholen59

Wereld en Zending 1972|2: Kerk en samenleving in Latijns Amerika

J. ComblinVervreemdingsverschijnselen in de geschiedenis van Latijns Amerika84
R. G. J. W. van Rossum Uit de samenleving, in de samenleving: ontwikkeling van de Katholieke Kerk in Latijns Amerika108
L. SchuurmanProtestanten in Latijns Amerika129
J. TennekesDe Pinksterbeweging in Chili: een uitdaging148

Wereld en Zending 1972|3

K. A. SteenbrinkHet Indonesische godsdienstministerie en de godsdiensten174
D. BakkerP2A. Moedige poging tot toerusting van de Moslimse gemeente200
J. M. van der LindeZending en kolonialisme in Zuidwest Afrika (Namibië)223

Wereld en Zending 1972|4: De strijd tegen het racisme

J. VerkuylEnkele notities over de achtergrond, het ontstaan en de taak van het Programma tot Bestrijding van het Racisme van de Wereldraad van Kerken241
R.J. van der VeenErvaringen, opgedaan bij de uitvoering van het Programma tot Bestrijding van het Racisme251
M.A.M. KlompéRacisme en de Katholieke Kerk267
R.G. van RossumHet Portugese missiebestel in Afrika283

Wereld en Zending 1972|5: 350 jaar Propaganda Fide en 150 jaar Pauselijke Missiewerken

J. Metzler350 Jaar Propaganda Fide. De reorganisatie en het aggiornamento door
Vaticanum II
323
Th. M. BoursDe Pauselijke Missiewerken. Samenwerkingsverband van vijftig
kerkprovincies
336
S. NeillDe Propaganda Fide in een proces van transformatie339
J. KruytBenadering van de archaïsche mens in religieuze gemeenschap349
C.S.I.J. LagerbergDe oude kerk en de ontwikkeling van de derde wereld364
F. J. VerstraelenHet eerste intercontinentale missiologencongres371
E. A. AyandeleZending temidden van religies en secularisatie. Een visie uit Afrika375

Wereld en Zending 1972|5: De missio politica oecumenica

J. VerkuylMissio politica oecumenica398
R.G. van RossumMissie in sociaal-politieke conflictsituaties: enkele latijnsamerikaanse aantekeningen413
C.F. Beyers NaudéDie missionêre taak van die kerke in die sosiaal-politieke konfliksituasie
van Suid-Afrika
425
A. CampsSpanning tussen kolonialisme en missie: Las Casas, Lebbe en Van Lith437
C.L. van DoornZending in de eindfase van het kolonialisme449
W.S.F. van Doorn-SnijdersOldham als mens in de spanning tussen kolonialisme en zending459
C.H. KoetsierPolitieke zending in een wereld in nood464

Lees hier de artikelen uit Wereld en Zending 1972