Tweede jaargang Wereld en Zending (1973)

Lees hier de artikelen uit Wereld en Zending 1973

Wereld en Zending 1973|1: Van éénrichtingsverkeer naar wederkerige assistentie

G. BouwmanHet is zaliger te geven dan te ontvangen (Hand. 20, 35)3
J. VerkuylZending in zes werelddelen en de taak tot wederzijdse assistentie der kerken in verband daarmee9
J. M. van EngelenWederzijdse assistentie binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Ideologie en werkelijkheid 20
F. J. VerstraelenAssistentie aan en door onafhankelijke kerken35
G. M. M. Verstraelen-GilhuisChristenen uit de Derde Wereld over nieuwe missionaire wegen 46
G. SevensterOude en jonge kerken samen één werkelijkheid64
L. LagerwerfEen sociologische benadering van ,,wederkerige assistentie van kerken”73

Wereld en Zending 1973|2: Wereldconferentie voor Zending en Evangelisatie Bangkok 1972

J. VerkuylKort bericht over de wereldzendingsconferentie in Bangkok (29 december 1972-13 januari 1973)90
J. VerkuylEnkele notities over dr. M. M. Thomas, die het thema van de conferentie introduceerde103
M. M. ThomasDe betekenis van heil (redding, bevrijding) in deze tijd. Een persoonlijke stellingname109
Uit het rapport van sectie III – Wereldzendingsconferentie te Bangkok. Over het gezonden-zijn van iedere kerk in eigen lokale situatie124
F. P. VanderhoffPlaats en functie van de bevrijdingstheologie in Latijns Amerika. Enkele verkenningen131

Wereld en Zending 1973|3

J. KerkhofsWelke Missie vanuit welke Kerk?165
R. HoeckmanJezus Christus is het antwoord, maar wat is de vraag? Een opgave voor de missiologie181
E.D. PirynsJapan en het Christendom: een te overstijgen dilemma. Enkele missiologische overdenkingen192
J. M. van der LindeEvangelisatie en humanisatie in de 17e en 18e eeuw. Een zendingshistorische verkenning205
E. van HezewijkWederkerigheid en de personele assistentie: concrete aanzet en kritische vragen222

Wereld en Zending 1973|4: Actuele politieke, sociale en economische context van de christelijke kerken in de zes werelddelen

F. HoutartZuidelijk Afrika: socio-politieke analyse241
D. Kooiman, J. Verkuyl, L. de Jong, B.M. Velema, J.D. GortHet probleem Taiwan (Formosa). Geschiedenis, achtergronden en standpunten252
L. GardetBestudering van de Islam met het oog op een dialoog273
D.S. AmalorpavadasEen schets van de theologische grondslag van
de indigenisatie: de missie van de Kerk en
het proces van de indigenisatie
289
K.A. SteenbrinkKroniek – Missiologie in Nederland297

Wereld en Zending 1973|5: De bijdrage van de kerken aan ontwikkeling

C. S. I. J. LagerbergDe kerk en de verstedelijking in tropisch Afrika317
J. VerkuylBezinning op family-planning in India328
G. DietrichHet ontwikkelingsethos in India en de rol van
de godsdienst
337
R.W. Gillett, L.J. Hogebrink Ontwikkeling als ramp360
J. Vernooij

Evangelische bevrijding in het
Caribisch gebied
372

Wereld en Zending 1973|6

De consultatie tussen de Indonesische en
Nederlandse Raad van Kerken betreffende de
verhouding Nederland-Indonesië en de
uitwerking daarvan
393
J. BergKerend getij408
R. G. van RossumNabeschouwing op Chili’s zwarte September414
A. WesselsEen nieuwe lente in de ontmoeting tussen christenen en moslims?425
P. BolinkIs God in de traditionele Afrikaanse religies een ‘Deus Otiosus’?446
G. Verstraelen-GilhuisWaarom Zambia David Livingstone herdenkt462

Lees hier de artikelen uit Wereld en Zending 1973