Derde jaargang Wereld en Zending (1974)

Lees hier de artikelen uit Wereld en Zending 1974

Wereld en Zending 1974|1

L. VischerEnkele theologische overwegingen rondom het “Programma tot Bestrijding van het Racisme” (P.C.R.)3
K. A. SteenbrinkNederlandse dialoogstudies en -ervaringen13
I.P.C. van ’t HofBekering en zending 35
W. StraathofJava Soenda Religie: geschiedenis, leer en denkwijze48
H.W. te Winkel ‘Laity abroad’ – zoekend verder65
J.M. van EngelenVerslag deelname aan de „negende week voor vragen van de wereldkerk” te Fribourg, Zwitserland76

Wereld en Zending 1974|2

H. van BeekDe kerkelijke en socio-politieke situatie op Madagascar91
J. SchramaDe staat van beleg in de Philippijnen: een uitdaging voor de kerken104
A. de GrootWederkerige missionaire assistentie. Lippendienst of evangelische utopie?122
J. van Lin, J.M. van EngelenMissie. Het doorbreken van een impasse141

Wereld en Zending 1974|3: Bevolkingsproblematiek

C.J.L. BertholetBevolkingsproblemen en Katholieke verantwoordelijkheid168
C.S.I.J. LagerbergChristelijke waarden in 2012. Ontwikkeling, wereldbevolking en een
nieuw ethos
187
R.M. FagleyHet Protestantse “aggiornamento” ten aanzien van het bevolkingsvraagstuk en verantwoordelijk ouderschap197
G.T. RothuizenZedelijke aspecten van het bevolkingsvraagstuk209

Wereld en Zending 1974|4: Mensenrechten

D.C. EppsRechten van de mens241
J. VerkuylOver de theologische fundering van mensenrechten en de praktische effectuering ervan in de context van deze tijd244
A. BoesakGedekoloniseerde menselijkheid. Zwarte Theologie en de strijd om mensenrechten265
J.A. HeblyMensenrechten in Sowjet-Rusland en de consultatie van de Wereldraad van Kerken282
H. MintjesDe Islam en de rechten van de mens. Aspecten van huidig Muslims denken286
H. LeeuwenbergEnkele overwegingen over de wenselijkheid en mogelijkheden om de bevordering van sociale, economische en culturele mensenrechten in de doelstellingen van Amnesty International te integreren304

Wereld en Zending 1974|5: Vragen aan theologie en wereldzending vanuit de situatie in Nieuw China

J. SpaeDe theologie en de nieuwe Maoistische mens322
J.A. SchererChina en de Kerk. Hernieuwing van Gemeenschap338
R.P. KramersWerkelijkheid en visie – China 1974356
D. KooimanHet dilemma Wu – Wang. Christenen in Nieuw China387

Wereld en Zending 1974|6: Het Midden-Oosten

H.R. WeberDe dialoog tussen joden en christenen: een Noord-Atlantische aangelegenheid?409
G.M. SetiloaneIs de joods-christelijke dialoog ook voor Afrika belangrijk?421
M. SuudiPalestina: een vreedzame en rechtvaardige oplossing427
G. KhodreDe christenen in het Nabije Oosten en de theologische gevolgen van het palestijnse vraagstuk439
E. ChacourDe houding van de arabische christenen ten opzichte van Israël448
A.C. RamselaarDe Rooms-Katholieke Kerk en Israel451
E. Flesseman-van LeerDe Bijbel en het Midden-Oosten457

Lees hier de artikelen uit Wereld en Zending 1974