Wereldraad van Kerken – Theologische en missiologische reflectie

Hieronder vindt u overzicht van belangrijke en markerende teksten uit de oecumenische zendingsbeweging.  

Van de Internationale Zendingsraad (IMC) tot en met de Commission on World Mission and Evangelism (Wereldraad van Kerken) 

Het eerste hoofdstuk van dit boek, geschreven en samengesteld door Kenneth Ross, bevat een overzicht van alle grote oecumenische zendingsconferenties, vanaf Edinburgh 1910 tot en met Edinburgh 2010 en een overzicht van de verklaringen tot en met “Together Towards Life” (aangenomen tijdens de algemene assemblee van de WCC in Busan in 2013). Indien er geen verklaring is, wordt er een overzicht gegeven over de discussies die speelden en hoe die ingebed waren in het tijdsgewricht. 

Het gaat hierbij om de volgende conferenties en thema’s: 

 • The World Missionary Conference, Edinburgh 1910 – A Fountain-head  
 • Jerusalem 1928 – Mission and the Kingdom of God 
 • Tambaram 1938 – The Christian Message in a Non-Christian World  
 • Whitby 1947 – Partnership in Obedience  
 • Willingen 1952 – Missio Dei  
 • Achimota 1957-58 – Church and Mission  
 • New Delhi 1961 – Integration of International Missionary Council and World Council of Churches  
 • Mexico City 1963 – Mission in Six Continents  
 • Bangkok 1972-73 – Salvation Today  
 • Melbourne 1980 – Good News for the Poor  
 • 1982 Mission and Evangelism: An Ecumenical Affirmation  
 • San Antonio 1989 – Mission in Christ’s Way  
 • Salvador de Bahia 1996 – Gospel and Culture 
 • Athens 2005 – Healing and Reconciliation  
 • Edinburgh 2010 – Witnessing Together 

Het boek is voor persoonlijk gebruik hier in te zien.
 

Belangrijkste verklaringen over zending van de Wereldraad van Kerken  

Het boek You are the Light of the World. Statements on Mission by the World Council of Churches 1980-2005 bevat de volgende belangrijke documenten van de Commission on World Mission and Evangelism: 

 • Mission and Evangelism: An Ecumenical Affirmation (1982) 
 • Towards Common Witness: A Call to Adopt Responsible Relationships in Mission and to Renounce Proselytism (1997) 
 • Mission and Evangelism in Unity Today (2000) 

Het boek gaat in op de individuele documenten en presenteert hun status in de oecumenische beweging. Samen gelezen geven ze een goed overzicht van de ontwikkelingen en foci van oecumenische missiologie van de laatste decennia van de 20e eeuw. 

DIt boek verscheen in 2005, net voor de World Mission Conference in Athene (2005) en de laatste twee hoofdstukken “Mission as Ministry of reconciliation” en “The Healing Ministry of the Church” houden verband met het thema van de bijeenkomst: Come, Holy Spirit, heal and reconcile! Called in Christ to be reconciling and healing communities.”  

Het boek is hier gratis te downloaden op de site van de WCC. 

Christelijk getuigenis in een multireligieuze wereld  

Dit bijzondere document, tot stand gekomen na een jarenlang proces van gesprek tussen vertegenwoordigers van de World Evangelical Alliance, de Pontifical Council for Interreligious Dialogue en CWME, bevat aanbevelingen voor een respectvolle houding van missionarissen/zendelingen, evangelisten en anderen bij het getuigen van hun geloof. Centraal staan de trinitarische opvatting ten opzichte van zending, Gods Koninkrijk en interreligieuze en interculturele dialoog.  

Het document is hier in het Engels te lezen. De Nederlandse vertaling, verzorgt door de Nederlandse Zendingsraad, is hier in te zien.  

Edinburgh 1910-2010 

Het eeuwfeest van de eerste grote zendingsconferentie was een moment om terug te kijken, maar ook om vooruit te kijken naar de betekenis van zending in de 21e eeuw. De preambule van de Common Call die voortkwam uit het proces van reflectie rond het eeuwfeest leest:  

“Nu we samenkomen voor de honderdste verjaardag van de Wereldzendingsconferentie van Edinburgh 1910, geloven wij dat de kerk, als teken en symbool van de heerschappij van God, geroepen is om vandaag te getuigen van Christus door te delen in Gods zending van liefde door de transformerende kracht van de Heilige Geest.” 

Lees de hele tekst “A Common Call” op pagina 1-2 van het boek Mission Today and Tomorrow dat een overzicht geeft van het hele proces en de uitkomsten rondom Edinburgh 2010.  

Samen voor het leven (2013) 

Het meest recente grote studieproces rondom zending vond in de jaren tussen de Assemblées in Porto Alegre (2006) en Busan (2013) plaats. In de inleiding op de Nederlandse vertaling schrijft voormalig NZR-directeur Gert Noort:  

“De nieuwe zendingsverklaring bevat tal van punten die discussie oproepen. Om enkele punten te noemen: Samen voor het leven omschrijft zending als het levengevende en scheppende werk van de Geest. Dat leidt niet zelden tot de vraag waarom het werk van Christus zo weinig in beeld komt. Kruis en opstanding, zonde en vergeving, bekering en rechtvaardiging zijn geen termen die in de nieuwe zendingsverklaring een belangrijke rol spelen. Een belangrijk punt van discussie vormt het begrip ‘leven’ en ‘versterken van het leven’. De nieuwe zendingsverklaring stelt dat de Geest van God werkt waar leven opbloeit. Het is daarmee dus een criterium om de geesten te kunnen onderscheiden. Of beter nog: om te kunnen zien waar Gods Geest werkt. […]

Wie een beetje bekend is in de wereld van kerk en zending weet dat de verklaring min of meer een afspiegeling is van inmiddels gegroeide oecumenische overtuigingen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de kerk haar zending overeenkomstig gegroeide overtuigingen vormgegeven heeft. De verklaring roept vooral op om opnieuw grondig na te denken over ons missionair denken en handelen in een sterk veranderde wereld. En er stevig met elkaar over te spreken. Want wat we met het hart geloven en met de mond belijden, is nog niet altijd wat we in de praktijk doen. En er staat wel wat op het spel.” 

U kunt het document hier in het Engels lezen op de website van de Wereldraad van Kerken.  

Een Nederlandse vertaling en toelichting is door de Raad van Kerken in Nederland en de Nederlandse Zendingsraad gezamenlijk gepubliceerd en is hier te lezen.  

The Arusha Call to Discipleship (2018) 

Tijdens de CWME conferentie in Arusha werd de Arusha oproep tot transformerend discipelschap gepubliceerd en is ook na de Assemblee in Karlsruhe nog een van de documenten die het beleid en de activiteiten van de commissie richting geeft. Reflecterend vanuit een context van conflict, armoede en ongelijkheid worden christelijke gemeenschappen opgeroepen tot een persoonlijke en gemeenschappelijke ommekeer en om transformerende discipelen van Christus te worden. 

Het document kunt u hier lezen. 

Als u meer wilt weten over de meest recente conferentie van de WCC Commission om World Mission and Evangelism in Arusha, dan kunt u hier het verslag van de conferentie lezen.