Overige organisaties – Theologische en Missiologische reflectie

Onderstaand overzicht bevat belangrijke documenten uit andere internationale bronnen – kerken en zendingsorganisaties. We pogen een goede representatie te bieden, maar mocht u iets willen toevoegen aan deze lijst, neem dan contact op en wij nemen uw suggestie graag in overweging. 

Church of England – Anglican Communion 

Voor de Anglicaanse Kerk zijn sinds de tweede helft van de jaren tachtig de “Five Marks of Mission” het organiserende principe voor missie. Lees hier over de vijf kenmerken en achtergrond bij die kenmerken.   

Conference of European Churches en Europese Bisschoppenconferentie 

In 2001 tekenden bovenstaande organisaties een zogenaamde Charta Oecumenica waarin zij uiteenzetten hoe ze de verhouding tussen christenen in Europa onderling en ten opzichte van de samenlevingen in het continent zien. Zending is daar onderdeel van. Zo wordt er in het tweede lemma gekeken naar hoe samen te handelen en verplichten de aangesloten kerken zich tot:  

“– op alle niveaus van het kerkelijk leven gezamenlijk te handelen indien de voorwaarden aanwezig zijn en er geen redenen van geloof of grotere doelmatigheid daartegen spreken; 

– de rechten van minderheden te verdedigen en te helpen misverstanden en vooroordelen tussen meerderheids- en minderheidskerken in onze landen weg te nemen.” 

De Charta is in het Nederlands te lezen op de site van de Raad van Kerken in Nederland en in het Engels (en andere talen) op de site van de Conference of European Churches.  

Council for World Mission 

Op de website van CWM zijn resources te vinden over de kritische en postkoloniale visie en theologie van waaruit zij werken. Deze resources zijn voor download beschikbaar.  

In het theologisch statement van 2010, Mission in the Context of Empire. CWM Theology Statement, dat de basis is van hun werk, staat in de introductie te lezen:  

CWM, as a product of the modern missionary movement, and a beneficiary of the movement’s colonial heritage, through its members also shares in the pain of injustice and ignorance that mark this age. As such we are called to name and live our hope; to express our faith for today and what it means to be a follower of Jesus in this time and place. This statement therefore continues in the radical tradition of mission, looking beyond ourselves and engaging with the powers and principalities, as it seeks to describe what it means to follow Jesus, whose mission we have made our own: ‘I came that they may have life, and have it abundantly’ (John 10:10).

In 2018 is er reflectie op de impact die dit statement heeft gehad voor het werk en zijn de gedachten verzameld over hoe de visie van zending in een context van empire in de komende tijd vorm zou moeten krijgen. Dit is te lezen in Unmasking Empire.  

European Christian Mission  

In 2021 publiceerde Jim Memory, in een samenwerking tussen Lausanne Europe en ECM een uitgebreid verslag over Europa als een missionaire context. Vanuit een grondige context analyse zet hij lijnen uit voor het opnieuw definiëren, localiseren, distribueren en oriënteren van zending in het continent. Het verslag is hier te lezen.  

Micah Global 

De verklaring omtrent integral mission van Micha uit 2001 is een van de standaard documenten op dit gebied geworden. Reflecterend op de implicaties van integral mission verklaart Micah Global:  

“If we ignore the world we betray the word of God, which sends us out to serve the world. If we ignore the word of God we have nothing to bring to the world. Justice and justification by faith, worship and political action, the spiritual and the material, personal change and structural change belong together. As in the life of Jesus, being, doing and saying are at the heart of our integral task.” 

De verklaring hier te lezen.  

In een publicatie uit 2007, doordenkt de toenmalige voorzitter van Micah Global, Melba Padilla Paggay de bijbelse fundamenten van integral mission. Dit boekje is hier gratis online te lezen. 

In een andere Micah Global uitgave met de titel The Five Marks of Mission: Making God’s Mission Ours, reflecteert Chris Wright op de Five Marks of Mission van de Anglicaanse Kerk en hoe die zich verhouden tot integral mission. Deze publicatie kan hier worden ingezien.