Wycliff Nederland is 50 jaar!

Wat een zegen! Al 50 jaar lang werkt Wycliffe Bijbelvertalers Nederland aan het doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. Dit jaar vieren we dat!

Omdat we geloven dat God ons deze jaren heeft gegeven zijn we dankbaar. Die dankbaarheid delen we.

Activiteiten

Wycliffe organiseert dit jaar verschillende evenementen, waaronder hét Jubileumevent op zaterdag 27 juni. Ben je er ook bij? Je bent van harte welkom!
Op deze jubileummiddag staat dankbaarheid centraal. Onder andere Ann Voskamp zal daar over spreken. Ook zult u horen over de impact van het Bijbelvertaalwerk van mensen die zelf een Bijbel in hun taal kregen! Naast het programma is er een kinderprogramma.

Meer informatie kan je hier vinden. 

 

Project 2025: 50 nieuwe vertaalprojecten in 5 jaar!

Wycliffe Nederland bestaat 50 jaar! Daarom lanceert Wycliffe Project 20/25. Het doel: in vijf jaar tijd 50 nieuwe vertaalprojecten starten! Zodat nog meer mensen de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen, begrijpen en toepassen. Wycliffe werkt hiervoor samen met collega’s op het veld. 

In vijf jaar tijd 50 nieuwe vertaalprojecten starten is een grote uitdaging. Maar we vertrouwen op God. Dit jubileumjaar kijken we dankbaar terug op al die jaren Bijbelvertaalwerk. Gods Woord heeft levens compleet veranderd. Want als mensen de Bijbel lezen in hun eigen taal, begrijpen ze de woorden en kan het hun hart raken.

Uw steun is nodig om Project 2025 te laten slagen. Met uw hulp kunnen meer veldwerkers aan de slag. Soms beginnen ze met niets en moeten zelfs de taal nog op schrift zetten. Een andere keer is de Bijbel bijna klaar maar moet de plaatselijke bevolking leren lezen. Elk project is anders maar het doel gelijk: iedereen in de wereld een Bijbel die hij kan lezen, begrijpen en toepassen in zijn leven. 

Klik hier voor meer informatie.