SMT 2007

Het Zweeds misisologisch tijdschrift (SMT) publiceerde een nummer over missionair werk en postmoderniteit. De uitgave werd al in 2007 gepubliceerd, maar bevat artikelen die nog steeds relevant en lezenswaardig zijn. Het is hier als download beschikbaar.

Tuoimas Martikainen schrijft over ‘changes in the religious landsacape’, terwijl Tormod Engelsviken schrijft over ‘pentecostalism, postmodernities and premodernity”. Daarnaast schrijft Tinyiko Sam Maluleke over postkoloniale zending. Auli Vähäkangas reageert daarop. De schrijvers zijn in hoofdzaak afkomstig uit Scandinavië.