Code rood voor de mensheid

Hieronder volgt de vertaling van een tekst van Dave Bookless, de directeur theologie van A Rocha, waarin hij vanuit het missionair oogpunt van de Lausanne beweging reflecteert op het recente VN klimaatrapport en voorsorteert op de COP26. Het origineel (in het engels) kan hier worden gevonden. 

Als christenen hebben wij een visie van Gods koninkrijk op aarde zoals in de hemel. Die visie is niet alleen voor de eeuwigheid. Het moet ons leiden naar hoopvolle actie nu.

In augustus 2021 bracht het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering (IPCC) zijn laatste evaluatierapport (AR6, WG1) uit, een synthese van honderden wetenschappers en meerdere computermodellen die alle grote wetenschappelijke instellingen ter wereld vertegenwoordigen. VN-secretaris-generaal António Guterres omschreef het rapport als “code rood voor de mensheid” – “de alarmbellen zijn oorverdovend, en het bewijs is onweerlegbaar”.

Als Lausanne-katalysator voor de zorg voor de schepping en directeur theologie van A Rocha International, was ik misschien minder verbaasd dan velen over de conclusies van het rapport. Er gaat bijna geen dag voorbij zonder nieuwe extreme klimaatgebeurtenissen – overstromingen, orkanen, cyclonen, bosbranden, droogtes, mislukte oogsten, verbleken van koraal, smeltende gletsjers en ijskappen.

Wat ik echter schokkend vond, is de schaal en de snelheid die deze voorzichtige academici voorspellen.

Woorden als “ongekend”, “wijdverspreid”, “snel” en “onomkeerbaar” komen in het rapport veelvuldig voor. Het is ontnuchterend te lezen dat we waarschijnlijk binnen tien jaar een temperatuurstijging van 1,5°C zullen bereiken en dat, hoe snel we nu ook handelen, sommige veranderingen, zoals het smelten van de ijskappen en het stijgen van de zeespiegel, nog duizenden jaren zullen doorgaan.

Daarnaast is het bemoedigend dat drie vooraanstaande christelijke leiders, paus Franciscus, oecumenisch patriarch Bartholomeüs en aartsbisschop van Canterbury Justin Welby, een ‘Gezamenlijke boodschap voor de bescherming van de schepping‘ hebben uitgebracht. Er werden geen evangelische leiders gevraagd om deel te nemen, maar in het document wordt de Schrift veelvuldig geciteerd, waarbij de nadruk wordt gelegd op onze roeping om “het leven te kiezen, opdat gij en uw kinderen leven! (Deut. 30:19), waarbij onze zorg voor de armen en de planeet met elkaar in verband worden gebracht, en wordt afgesloten met de uitdaging: “Aan wie veel gegeven is, wordt ook veel gevraagd” (Lucas 12:48).

De timing van deze boodschap was bewust gekoppeld aan zowel de aanstaande COP26 klimaatonderhandelingen als aan het ‘Seizoen van de Schepping‘, dat elk jaar in september wordt gehouden en nu door een breed scala van kerken wordt ondersteund. Ed Brown en ik, co-katalysatoren voor het Creation Care Network van Lausanne, nemen deel aan het planningsproces van het seizoen van de schepping en zorgen ervoor dat er goede bijbelse bronnen beschikbaar zijn. Het thema van dit jaar is “Een thuis voor allen?”. Het vraagteken is opzettelijk. We moeten deze wereld zien als een door God gegeven thuis voor alle mensen en alle schepselen, een visie van gastvrijheid en geborgenheid voor allen die God bij de schepping ‘zeer goed’ verklaarde en die Hij met ontferming blijft bejegenen (Psalm 145:8-10).

Wat betekent dit nu voor ons, die deel uitmaken van de Lausanne Beweging?

Het betekent dat onze focus op evangelisatie niet ten koste mag gaan van de zorg voor de schepping. Zoals de Cape Town Commitment het stelt: “het evangelie verkondigen dat zegt “Jezus is Heer” is het evangelie verkondigen dat de aarde omvat, aangezien Christus’ heerschappij over de hele schepping geldt. De zorg voor de schepping is dus een evangelie-aangelegenheid binnen de heerschappij van Christus” (CTC I-7-A). In de praktijk moeten we diep treuren en weeklagen als we het laatste IPCC-rapport en de implicaties ervan voor kwetsbare gemeenschappen, toekomstige generaties en de natuurlijke wereld verwerken. We moeten ook bidden, onze stem laten horen en in actie komen als onze politieke leiders in november bijeenkomen voor COP26 in Glasgow. Climate Intercessors en het Christian Climate Observer’s Program, beide ondersteund door het Lausanne / WEA Creation Care Network, zijn geweldige manieren om betrokken te zijn, en er zijn ook vele andere initiatieven. Dit is allemaal belangrijk werk, het zoeken naar Gods koninkrijk op aarde, zoals het is in de hemel.

Dit moet ook ons denken vormen bij het plannen van en bidden voor Lausanne 4, ons volgende grote congres dat in 2024 in Seoul zal worden gehouden. Wij moeten streven naar het evangelie voor ieder mens, naar discipel-makende kerken voor ieder volk en iedere plaats, naar Christusgezinde leiders voor iedere kerk en sector, en naar de invloed van het koninkrijk op ieder terrein van de samenleving.

De wereld in 2050 zal waarschijnlijk heter, natter, chaotischer en gevaarlijker zijn, en daardoor onstabieler en meer verdeeld.

Dit is niet alleen onze context voor het evangelie, het heeft ook invloed op de inhoud van het evangelie. Wij moeten prediken en laten zien dat het goede nieuws van Jezus Christus ook goed nieuws is voor Gods schepping.

We moeten vasthouden aan het concept van zending in The Cape Town Commitment, namelijk “[…] de bijbelse waarheid dat het evangelie Gods goede nieuws is, door het kruis en de verrijzenis van Jezus Christus, voor individuele personen, en voor de samenleving, en voor de schepping. Alle drie zijn ze gebroken en lijden ze als gevolg van de zonde; alle drie zijn ze opgenomen in de verlossende liefde en zending van God; alle drie moeten ze deel uitmaken van de alomvattende zending van Gods volk” (I-7-A).

Hoewel de wetenschappelijke voorspellingen voor 2050 werkelijk angstaanjagend zijn, berust onze hoop niet op technologische innovatie of politieke oplossingen, hoewel beide van vitaal belang zijn, maar op Gods betrokkenheid bij zijn wereld.

Als christenen hebben wij een visioen van Gods koninkrijk op aarde zoals in de hemel, van een rivier van leven met vruchtdragende bomen, een nieuwe gemeenschap van mensen van alle rassen en naties. Dat visioen is niet alleen voor de eeuwigheid. Het moet ons leiden naar hoopvolle actie nu.

 

Afbeelding:  Leandro Mazzuquini op Unsplash