Dom Hélder Câmaralezing: Jeremy Punt

Hoe is het om als man, of juist als vrouw arm te zijn? Wat doet het met kwetsbaarheid en zelfbeeld? Hoe kijken Bijbelse auteurs tegen gender en armoede aan? Dit jaar gaat de Dom Hélder Câmara Lezing in contextuele Bijbelinterpretatie in op het thema van de lezing de relatie tussen gender en armoede. Hoofdspreker is prof. dr. Jeremy Punt van de Stellenbosch University in Zuid-Afrika.

 

Over de lezing

De lezing heeft als titel: Poverty, Gender and Sex, and the Bible: A Perspective from South Africa (Armoede, gender, seks en de Bijbel: Een perspectief uit Zuid-Afrika). De Dom Hélder Câmara Lezing in contextuele Bijbelinterpretatie verbindt maatschappelijke thema’s en Bijbelse inzichten. Prof. Dr. Jeremy Punt is Nieuwtestamenticus en publiceerde uitvoerig over thema’s zoals gender, queer benaderingen, en postkoloniale vraagstukken. Als Zuidafrikaans theoloog ziet hij zich bijzonder verplicht deze vraagstukken ook in de Bijbelwetenschap aan de snijden. Hij is als CLUE+ research fellow verbonden aan de Faculteit Religie en Theologie (Vrije Universiteit).

 

Twee verdere bijdragen verdiepen de lezing:

Straatpastor Hanna Wapenaar (Amsterdam) spreekt over gender en armoede in de Nederlandse context.

Lia Wetangterah, PhD onderzoeker op het gebied van mensenhandel en theologie, reageert vanuit academisch perspectief.

 

De bijeenkomst zal tweetalig (Engels/Nederlands) zijn.

Voor meer informatie en aanmelding, klik hier

De lezing is een samenwerking van Kerk in Actie, de Nederlandse Zendingsraad en het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie (PTHU/VU).