Oproep voor vrede

In de aanloop naar de Algemene Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe in 2022 nodigen Duitse theologen en oecumenische organisaties kerken wereldwijd uit tot het ondertekenen van een oproep voor vrede. 

Hieronder volgt de oproep (in het Engels) en de begeleidende tekst in vertaling. Voor meer informatie en het ondertekenen van de oproep, klik hier

In 2022 zal de assemblee van de Wereldraad van Kerken (WCC) voor het eerst in Duitsland worden gehouden. Vertegenwoordigers van ongeveer 350 kerken zullen van 31 augustus tot 8 september 2022 in Karlsruhe bijeenkomen. Zij vertegenwoordigen meer dan 500 miljoen christenen uit meer dan 120 landen.

Als ondertekenaars van deze oproep, doen wij een beroep op de uitnodigende kerken:

Maak gebruik van het publieke bewustzijn dat de WCC-Assemblee in de context van uw kerk zal creëren. Bevestig uw inzet voor rechtvaardige vrede in Duitsland, Europa en wereldwijd, binnen de kerk, de staat en de samenleving!

In het bijzonder verwachten wij van de uitnodigende kerken dat zij in het openbaar en bij politieke besluitvormers de oproepen promoten om:

  • Onmiddellijk toe te treden tot het VN-Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens (TPNW), om de gevaarlijkste van alle wapens uit deze wereld te bannen en deze permanente bedreiging voor de mensheid te overwinnen,
  • Stop met de export van wapens (vooral kleine en lichte wapens), omdat zij het lijden in de oorlogen van deze wereld verergeren en vreedzame onderhandelingen bemoeilijken,
  • Besteed de miljarden die elk jaar aan militaire bewapening worden uitgegeven aan de wederopbouw van samenlevingen op een manier die klimaatverandering vermindert en sociale rechtvaardigheid en vrede bevordert.

 

 

Afbeelding: Mateus Campos Felipe op Unsplash