Een meditatie voor de derde Advent

‘[…] blinden zien en verlamden lopen,

mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd

en doven horen,

doden worden opgewekt

en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt.

Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt.’

Mattheüs 11: 5-6 (NBV21)

De derde zondag van Advent draagt in de traditie de naam Gaudete, verheugt u. En de tekst uit Mattheüs laat ons zien waarom en waarin we ons mogen verheugen. Johannes stuurde vanuit de gevangenis enkele leerlingen naar Jezus om te vragen of hij het echt was die werd verwacht. De woorden die Jezus tot hen sprak en tot ons spreekt tonen ons het goede nieuws waarin wij ons mogen verheugen, dat wij telkens weer mogen horen en van waaruit we de ander mogen ontmoeten. 

 

 

Het bestuur en de medewerkers van de Nederlandse Zendingsraad wensen u allen hoop, vrede, vreugde en Gods zegen in deze tijd van wachten en verwachten.