Europese Evangelische Alliantie benoemt nieuwe secretarissen-generaal

Met grote vreugde kondigt het bestuur van de Europese Evangelische Alliantie (EEA) de benoeming aan van Connie Main Duarte uit Portugal en Jan Wessels uit Nederland om Thomas Bucher uit Zwitserland op te volgen als nieuwe secretarissen-generaal van de EER. Thomas zal begin oktober 2022, na 10 jaar trouwe dienst, met pensioen gaan.

Een zoekcommissie, bestaande uit leden uit alle delen van Europa heeft de afgelopen 12 maanden zeer grondig werk verricht met het opstellen van een profiel, het biddend vragen om Gods leiding, het zoeken en interviewen van mogelijke kandidaten. Aan het eind van de sollicitatiefase heeft de commissie diepgaande gesprekken gevoerd met een aantal zeer begaafde vrouwen en mannen die hadden gesolliciteerd. De zoekcommissie kwam met een aanbeveling aan het bestuur die Andy Wenzel verwoordt: “Van alle uitstekende sollicitaties hadden Connie Main Duarte en Jan Wessels het meest complete profiel. Zij brengen op tafel wat nodig is om het EMA vooruit te helpen.”

Zowel Connie Main Duarte als Jan Wessels zijn al enkele jaren lid van de raad van bestuur van het EMA en zij solliciteerden als een team voor deze functie.

Connie Main Duarte’s achtergrond

Connie Main Duarte (51) is geboren en getogen in Canada. Ze studeerde aan Briercrest Bible College and Seminary en heeft een BA in Interculturele Studies, en een MA in Management en Leiderschap. Connie heeft ook gestudeerd aan het Mount Royal College in Calgary, Alberta en heeft een diploma in Human Resource Management. Ze verhuisde naar Portugal in 1998 waar ze 10 jaar voor de GBU (IFES Portugal) werkte. Ze diende 3 jaar aan het Portugees Baptisten Theologisch Seminarie waar ze lesgaf in Geestelijke Vorming en Homiletiek. In 2013 werd Connie in het ambt bevestigd en dient als co-pastor van Meeting Point Church in Estoril, Portugal. Ze heeft 4 jaar in het bestuur van EA Portugal gezeten. Connie is getrouwd met João (20 jaar) en ze hebben 2 zonen, Joshua (17) en Caleb (15).

Jan Wessels’ achtergrond

Jan Wessels (61) is een Nederlandse zendingspredikant van de Christelijke Gereformeerde Bethelkerk in Veenendaal, de ‘Buckle of the Dutch Bible Belt’. Hij studeerde theologie in Apeldoorn (BTh) en in Potchefstroom (MTh in NT) en is al 37 jaar getrouwd met Elisabeth (Beppie). Ze hebben drie zonen en een dochter, allen volwassen. Jan en Beppie ontmoetten elkaar op de Theologische Universiteit (Beppie heeft een MTh in Missiologie) en hebben sindsdien bijna 18 jaar als zendelingen gediend in Botswana (Afrika) en Nederland. Jan was van 2010 tot 2018 algemeen secretaris van de Nederlandse Evangelische Alliantie. In 2018 trad hij in dienst bij Faith2Share (Oxford), een wereldwijd netwerk van zendingsorganisaties, als International Director. In deze rol is hij ook lid van de Global Leadership Council van de Mission Commission (WEA).

Frank Hinkelmann, de voorzitter van de EEA zegt: “Ik ben verheugd over hun benoeming. Zij komen uit verschillende regio’s van Europa, en vullen elkaar goed aan met hun gaven, hun ervaring en hun persoonlijkheden. Zij zullen verder kunnen ontwikkelen wat Thomas Bucher de afgelopen jaren met zijn team heeft opgebouwd.” Thomas Bucher drukt zijn vreugde uit: “Ik ben erg blij met hun benoeming. Beiden hebben Evangelical Alliance-wortels die veel verder teruggaan dan hun betrokkenheid bij het EMA-bestuur. Zij kennen de vreugde en het verdriet van de nationale EMA’s en hun leden, maar ook het Europese en mondiale niveau van de EMA. Ik zal datgene waarvoor ik heb gewerkt met vreugde aan hen overdragen, omdat ik weet dat het in goede handen zal zijn”.

Het is een groot geluk dat er een goede overlapping is voor Thomas Bucher om de twee opvolgers geleidelijk in hun nieuwe functie te kunnen introduceren.

Thomas Bucher zal het stokje op 7 oktober 2022 officieel overdragen aan Connie en Jan.