Kerk in Actie rond Wereldvluchtelingendag

Wereldwijd zijn tientallen miljoenen mensen op de vlucht. Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze verder, op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Overal bieden kerken hulp aan deze mensen in nood. In Nederland steunt Kerk in Actie projecten om vluchtelingen humaan op te vangen en perspectief te bieden. Ook werkt Kerk in Actie aan een beter beleid voor vluchtelingen en geven advies aan plaatselijke kerken.

Wat kun je doen voor vluchtelingen?

Doe mee met Wereldvluchtelingendag
Sta in de week van 20 juni – Wereldvluchtelingendag – samen stil bij het lot van mensen wereldwijd op de vlucht. Kerk in Actie heeft materialen, tips en liturgiesuggesties gemaakt om met je gemeente aan de slag te gaan. Vraag ze gratis aan via protestantsekerk.nl/20juni. 

Liturgiesuggesties om omgekomen vluchtelingen te herdenken
Om stil te staan bij de vele vluchtelingen die op weg naar Europa zijn omgekomen, op de Middellandse Zee of ergens anders, heeft Kerk in Actie liturgiesuggesties gemaakt. Deze kun je verwerken in de dienst van de laatste zondag van het kerkelijk jaar of op een ander moment. De liturgiesuggesties kunt u hier aanvragen. 

Ideeënbank
In de ideeënbank staan diverse suggesties voor activiteiten om vluchtelingen te ondersteunen. Klik hier voor de ideeënbank