Een inkijkje in het Global Ecumenical Theological Institute

TussenRuimte redacteur Renate Japenga neemt deze zomer deel aan het Global Ecumenical Theological Institute van de Wereldraad van Kerken. Op verzoek zal zij een kijkje in de keuken geven over haar ervaringen en de mensen die ze (weer) mag ontmoeten. Hieronder vertelt ze over de aanloop en de ervaringen van de eerste online weken. Vanuit Karlsruhe zal ze weer berichten.

Bijna een jaar heb ik me op het Global Ecumenical Theological Institute (GETI) kunnen verheugen: want in november 2021 moest mijn aanmelding al binnen zijn. In december hoorde ik vervolgens dat ik daadwerkelijk was toegelaten. GETI is een internationaal theologisch programma van de Wereldraad van Kerken. Zo’n 100-120 jonge theologen (tot 35 jaar) mogen deelnemen en de wereldwijde oecumenische beweging ervaren. 

GETI2022 bestaat uit een thuis/online gedeelte van 25 juli tot en met 20 augustus en een gedeelte op locatie. Dat is van 27 augustus tot 9 september in Karlsruhe, tegelijk met de Assembly van de Wereldraad van Kerken. Als deelnemer van GETI maak je ook een deel van de Assembly mee zoals de ecumenical conversations en de thematic plenary’s. Daarnaast hebben we dan onze eigen studiesessies en nog een weekendpelgrimage. 

De opbrengst van GETI is een paper, liturgie of iets anders creatiefs waarin je verwerkt wat je hebt geleerd in die zes weken. Er zijn 6 tracks (thema’s) waaruit je kan kiezen om je paper of ander stuk over te maken: Healing memories; Kairos for Creation; Witness from the Margins; Engaging with Plurality; Body Politics en 4th industrial revolution & AI. Deze tracks komen ook weer terug in Karlsruhe in de ecumenical conversations en in de weekendpelgrimage. 

In deze fase van thuis en online leren hebben we elke week een online-bijeenkomst via ZOOM met onze groep. We zijn verdeeld in tien groepen en elke groep heeft 2 facilitators. Je leest thuis per track ongeveer 4 à 5 artikelen en bekijkt een filmpje met de aandachtspunten. Hierover schrijf je een reflectie die je bespreekt met je groepsgenoten in de wekelijkse bijeenkomsten. Ik zit in een groepje met deelnemers uit India, Indonesië, Denemarken, Guyana en Duitsland. Het is allemaal voorbereiding op de studiesessies in Karlsruhe waarin we seminars krijgen.

Tot nu toe heb ik al veel plezier van mijn deelname. De artikelen zijn interessant en sluiten aan bij waar ik mee bezig mee ben met mijn scriptie voor mijn master aan de PThU. De tracks gaan nog meer leven als je de perspectieven van de andere deelnemers hoort. Het is verrijkend en leerzaam. 

Op dit moment moeten we allemaal al bedenken welke track we gaan kiezen voor The Big Assignment. Ik kies waarschijnlijk voor Body Politics. Dat gaat om je lijf, hoe het eruit ziet, hoe het werkt en welke plek je dat geeft in de wereld. 

GETI is bedoeld om de wereldoecumene te ervaren met alle vragen en worstelingen die erbij horen als je als mensen wilt samenwerken. Als theoloog en als predikant in opleiding in de hedendaagse wereld vind ik het zo troostrijk en bemoedigend om te ervaren dat ik deel uitmaak van een wereldkerk, met rijke en diverse geloofsbelevingen en tradities. 

Waar ik me ook al sinds de aanmelding in november op verheug, is dat ik in Karlsruhe Grace weer ga zien. We hebben elkaar ontmoet in Indonesië in 2019 bij een theologisch programma van de WCC, CWM en WCRC (GEM-School). Ze woont op de Filipijnen en werkt daar als pastor. Gelukkig hebben we internet en zo konden we contact houden en met elkaar meeleven in de afgelopen 3 jaar. Straks twee weken de tijd om bij te praten, wat een vreugde!

Afbeelding: Chris Montgomery op UNsplash.