In Memoriam: Ron Sider

Op 27 juli 2022 overleed Ron Sider op 82-jarige leeftijd. Sider was een evangelicaal theoloog die geloof en maatschappelijke inzet tegen – onder andere – armoede in zijn werk en leven onlosmakelijk verbond.

Zijn boek, Rich Christians in an Age of Hunger dat in 1978 verscheen is een van de meest gelezen evangelicaal christelijke werken en roept op om armoede als een morele kwestie te beschouwen. Sider argumenteerde dat verlossing niet los gezien kan worden van handelen in de wereld: op bijbelse basis zag hij sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid als zonde en dus was het een opdracht om daartegen te handelen door voor de naaste zorgen.

In zijn leven bracht hij dit radicaal in de praktijk: door in arme buurten te wonen en zich daar te engageren, door de manier waarop hij leefde en zijn geld uitgaf, door zijn theologische, sociale en politieke engagement. Hij was een daardoor een buitenstaander in zowel de evangelicale wereld, waar hij al te politiek vrijzinnig werd gezien, als in wereld van sociale bewegingen waarin hij al te behoudend werd beschouwd. Hij bleef zijn overtuigingen tot aan het einde van zijn leven trouw.

Op de site van Christianity Today is een uitgebreid in memoriam te lezen dat een goed overzicht geeft over Ron Siders leven en werk.