In Memoriam Anne van der Bijl

Anne van der Bijl, smokkelaar van God, overleden

Anne van der Bijl, de oprichter van de stichting Open Doors, een organisatie die opkomt voor christenen die vanwege hun geloof vervolgd worden, is op 94-jarige leeftijd in zijn woonplaats Harderwijk gestorven. Hij werd in 1928 geboren in St. Pancras als zoon van een smid, werkte in smederij de IJspoort in Alkmaar en vertrok in 1946 op 18-jarige leeftijd als vrijwilliger naar Nederlands-Indië in verband met de politionele acties. Daar komt hij na een schotwond tot bekering in het ziekenhuis als hij nadenkt over zijn leven en in het bijbeltje dat zijn moeder hem meegaf leest.  

In 1955 reist Anne naar Warschau en ontdekt de vervolgde kerk die geen bijbels meer heeft en dringend vraagt om gebed. Hij ontdekt zijn roeping en richt de stichting Open Doors op om christenen achter het IJzeren Gordijn te bemoedigen en te ondersteunen. Het kantoor wordt in een aardappelschuur in Ermelo gevestigd en de organisatie groeit door de jaren uit tot een wereldwijde beweging met 1400 betaalde medewerkers in 2022.

Richt het werk zich in het begin op de nabije communistische wereld (Oost-Europa en Rusland), later komt daar de verre communistische wereld bij (China, Vietnam, Noord-Korea,). Afrika komt tijdens de koude oorlog in beeld, na de val van de muur in 1987 verschuift het accent naar de Moslimwereld en vanaf 2000 wordt er ook werk gestart in Latijns-Amerika.

Enkele hoogtepunten zijn:

De Engelstalige autobiografie ‘God’s Smuggler’ (1967) waarin Anne schrijft over zijn gevaarlijke smokkeloperaties, zijn sores met geheime diensten en zijn moedige beslissing om radicaal te leven voor Jezus Christus. ‘God’s Smuggler’ gaat meer dan 10 miljoen keer over de toonbank in meer dan 35 talen en van de opbrengst kan een groot deel van het eerste werk gefinancierd worden.

Het Love-China-Congres (1975) in Manilla, waarin 400 zendingswerkers bij elkaar komen. Velen zijn China uitgezet en het lijkt onmogelijk om in dat land weer aan het werk te gaan. Maar Anne stelt dat dit júist het moment is om aan de slag te gaan en krijgt gelijk als Mao Zedong binnen een jaar overlijdt.

De gebedsactie ‘Zeven jaar bidden voor de Sovjet-Unie’ (1982) die Open Doors wereldwijd lanceert. En zeven jaar later, in 1989, valt de Berlijnse Muur. De Sovjet-Unie breekt open voor het evangelie en christelijke gevangenen komen vrij!

Bijzonder

Het bijzondere aan Anne van der Bijl was dat hij een gewone vent is die niet alledaagse dingen tot stand gebracht heeft dankzij God. Iemand noemde hem onlangs een ‘Gereformeerde jongen met een roeping’ – Anne kwam uit een Gereformeerd gezin. Maar het punt is dat hij een niet-gereformeerde godservaring had (Pinksteren) samen met anderen in een bijbelstudiegroepje in St. Pancras – een buurvrouw vertelde me hoe ze had gezien dat de groep in het slootje naast haar huis gedoopt werd. En ook, dat hij een niet-gereformeerd godsgeloof had (radicaal vertrouwen) – Anne vertelde me dat hij er vanwege zijn evangelisatie activiteiten tenslotte door zijn eigen kerk uit gezet werd. Het meest typerend aan Anne was – in tegenstelling tot veel van zijn donoren –dat hij geen rechtse christen was. In zijn kantoor stond een foto van Osama Bin Laden met daaronder de oproep ‘bid jij ook voor Osama?

Ane Mulder

Redactie: Op de site van Open Doors kunt u het condoleanceregister tekenen. Op 18 november is een online herdenkingsdienst georganiseerd om 19.30. U kunt zich daarvoor hier aanmelden.

Foto: Open Doors – Renske Meinema Fotografie