Jan Wolsheimer nieuwe directeur CAMA Zending

Jan Wolsheimer wordt vanaf 1 april de nieuwe directeur van CAMA Zending. Nadat Wolsheimer al enige jaren deel was van het bestuur van de zendingsorganisatie die zich richt op de minst bereikte volken, volgt hij nu Boudewijn van Schoonhoven op. De nieuwe functie bij CAMA Zending betekent voor Jan Wolsheimer een vertrek als directeur bij netwerkorganisatie MissieNederland. 

CAMA Zending maakt Jezus zichtbaar waar Hij het minst gezien wordt, door zendelingen uit te zenden en lokale gemeentestichters te ondersteunen. Gerrit Meijerink, voorzitter van CAMA Zending, is dankbaar voor de bereidheid van Wolsheimer om de organisatie een volgende fase in te leiden. ‘Boudewijn van Schoonhoven heeft de afgelopen 10 jaar CAMA Zending mogen brengen waar we nu zijn: een groeiende organisatie met een onverminderde passie voor de minst bereikte volken. Jan Wolsheimer maakt al sinds 2010 deel uit van ons bestuur. God heeft een enorme passie voor zending in zijn hart gelegd en Jan bovendien krachtige leiderschapstalenten gegeven. Begrijpelijk dat we nu heel blij zijn dat Jan het stokje van Boudewijn gaat overnemen en CAMA Zending gaat leiden in het volgende seizoen; in een wereld die er niet makkelijker op wordt, maar met een God die onveranderlijk is wie Hij was!’ 

De relatie tussen CAMA Zending en Jan Wolsheimer kent al een langere geschiedenis. ‘Als voorganger van de CAMA Parousia-gemeente in Woerden werd ik al geïnspireerd door het gedachtegoed van Albert Simpson, de stichter van CAMA. Zijn focus lag altijd op het bereiken van mensen die nog niet bekend waren met het evangelie. De basis hiervoor lag voor Simpson in Matteüs 24 vers 14: “Pas als het goede nieuws van het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen”.’ 

Ook binnen het MissieNederland-netwerk is CAMA Zending een gewaardeerde partner. Zo was CAMA Zending één van de initiatiefnemers in de bewustwordingscampagne No Choice, waar Wolsheimer als woordvoerder al bij betrokken was. In de campagne vragen achttien missionaire organisaties de aandacht van de kerk voor de minst bereikte volken. Ook op andere vlakken, zoals de zorg voor missionair werkers en de toerusting van thuisfrontteams en zendingscommissies, vindt er samenwerking plaats tussen de organisaties. 

Setkin Sies, voorzitter van MissieNederland, noemt het vertrek van Jan een verlies van een zeer gewaardeerde directeur. ‘We zijn dankbaar voor hoe Jan het netwerk van MissieNederland in de afgelopen vier jaar opnieuw een gezicht heeft gegeven. Het geloof in de kerk als voertuig voor het brengen van leven in de wereld – dat Jan nadrukkelijk met zich meebracht – ligt inmiddels verankerd in het team en de organisatie.’ Onder leiding van Jan Wolsheimer kreeg het grootste christelijke netwerk van Nederland een nadrukkelijker focus op de betekenis van de lokale kerk bij de missie in wijk en wereld. Sies: ‘We gaan Jan zeer missen, maar wij zijn blij dat hij ook in zijn nieuwe rol bij onze partner CAMA Zending betrokken blijft bij ons mooie netwerk.’

Het bestuur van MissieNederland gaat op zoek naar een passende invulling van het gat dat na 1 april ontstaat in de organisatie. Tijdens een ontmoeting voor deelnemers en partners van MissieNederland op 20 april zal er een moment worden ingelast om afscheid te nemen van Jan Wolsheimer als MissieNederland-directeur.