“Missie in Crisis?” Conferentiedag Missie.nu in mei

Op vrijdag 12 mei 2023 vindt de conferentiedag van MISSIE.NU plaats in Baptistengemeente ‘Ontmoeting’ in Arnhem. Tijdens de conferentie behandelen verschillende sprekers met lezingen en workshops actuele thema’s rondom het onderwerp ‘Missie in crisis?!’. MISSIE.NU wil deelnemers inspireren en bemoedigen en tools aanreiken om met hun lokale gemeente mee aan de slag te gaan.

In gesprek over crisis
MISSIE.NU is een initiatief van de ABC-gemeenten en Unie van Baptistengemeenten in samenwerking met CAMA Zending. De landelijke inspiratiedag is er voor iedereen, van welke kerkelijke achtergrond dan ook: voorgangers, predikanten, leiders, oudsten, studenten, missionair werkers en andere geïnteresseerden. MISSIE.NU richt zich op Gods missie in de wereld met oog op hedendaagse onderwerpen. Momenteel vragen verscheidene crises om oplossingen die niemand lijkt te kunnen bieden. Ook binnen de kerk vraagt dit onze aandacht. MISSIE.NU brengt het onderwerp van crisis op tafel en gaat het gesprek aan.

Rol van kerk en missie
Filosoof en Leger des Heils strategiedirecteur Evert-Jan Ouweneel en theoloog en CAMA Zending directeur Jan Wolsheimer zijn hoofdsprekers voor de conferentie. Tijdens hun lezingen spreken zij over de rol en roeping van de kerk en missie in de toekomst. Ze zullen stilstaan bij crises rondom ons en nadenken over hoe we als volgelingen van Jezus in rust en openheid onze tijd kunnen verstaan en Gods aanwezigheid kunnen blijven opmerken. Vragen als ‘Hoe kunnen we als gemeenten deelnemen in Gods missie in een tijd van grote onzekerheid?’ en ‘Wat betekent het om in deze tijd trouw te blijven aan het evangelie?’ komen langs. De conferentie geeft deelnemers nieuwe invalshoeken en concrete vragen mee naar huis om te bespreken in de volgende raads- of gemeentevergaderingen.

Voor meer info en opgave: https://missie.nu.