Micha Nederland en Laudato Si’ Alliantie beginnen Jona Jaaropleiding

In het schooljaar 2023-2024 start de Jona Jaaropleiding, een initiatief van Micha Nederland en Laudato Si’ Alliantie, waar 12 christelijke jongeren tussen de 18 en 30 jaar aan kunnen deelnemen. 

Aanleiding

Aanleiding voor de Jona Jaaropleiding is het jongerenonderzoek dat in 2021 en 2022 werd gepubliceerd over kerk, toekomst en geloof. Hieruit bleek dat ruim 80 procent van de jongeren zich zorgen maakt over klimaatverandering en milieuvervuiling, terwijl slechts 10 procent van de jongeren ervan overtuigd is dat kerkleiders zich zorgen maken. Kerkleiders geven in het onderzoek aan dat zij het onderwerp wel bespreekbaar willen maken, maar zoekende zijn naar de manier waarop. 

Jongerenvertegenwoordigers

Micha Nederland en Laudato Si’ Alliantie willen met de Jona Jaaropleiding tegemoetkomen aan zowel de kerkleiders als de jongeren. Zo komen de jongeren in contact met de rolmodellen en inspirators waar zij behoefte aan hebben. En gaan ze op hun beurt een belangrijke rol vervullen als ‘groene verbinder’ in hun kerk. Harmen Niemeijer, directeur van Micha Nederland: ‘We hopen op deze manier bij te dragen aan onderlinge verbondenheid, want verschillende generaties kunnen veel van elkaar leren.’

Programma

De jongeren trekken tijdens de jaaropleiding op met elkaar en met christelijke rolmodellen uit allerlei sectoren. Samen gaan ze op zoek naar een hoopvol perspectief en narratief rondom klimaatverandering en milieuvervuiling. Onder andere de volgende vragen komen aan bod:

  • Hoe kunnen we de ernst onder ogen komen zonder de hoop te verliezen? Wat heeft het christelijke geloof te bieden?
  • Hoe kunnen we leren rouwen én blijven lachen?
  • Hoe kunnen we onze zorgen en behoeften bespreekbaar maken in christelijke gemeenschappen (zoals kerken, verenigingen en ons eigen netwerk)? En daarbij de de generatiekloof met oudere generaties overbruggen?
  • Hoe kunnen we in actie komen voor een leefbare wereld?

Het programma richt zich dus in het bijzonder op de zoektocht van christelijke jongeren hoe zich te verhouden tot ecologische crises en de gevolgen hiervan. Verspreid over het hele schooljaar 2023-2024 organiseren we ongeveer 8 bijeenkomsten en excursies. Daarnaast krijgen de jongeren een coach toegewezen, die gedurende het jaar met hen optrekt. Het doel is uiteindelijk dat de deelnemers zichzelf ook ontwikkelen tot ‘influencers’ die zich durven uit te spreken over (on)gerechtigheid. Bijvoorbeeld door in samenwerking met kerkleiders het thema ‘klimaat’ bespreekbaar te maken binnen de kerk.

Aanmelden voor de Jona Jaaropleiding?

Aanmelden kan via deze link. Omdat we beperkt plek hebben, vragen we je om te solliciteren.