Oprichter Operatie Mobilisatie overleden

George Verwer, de oprichter van Operatie Mobilisatie, is op 14 april in het bijzijn van zijn dierbaren overleden.

George Verwer werd geboren in New Jersey, USA, in 1938. Toen hij 14 jaar oud was, gaf een vrouw genaamd Dorothea Clapp hem een kopie van het Evangelie van Johannes. Mevrouw Clapp heeft 18 jaar lang gebeden dat de leerlingen van George’s school gepassioneerde volgelingen van Jezus zouden worden en Zijn boodschap naar de uiteinden van de aarde zouden brengen. Drie jaar later bezocht George een bijeenkomst van Billy Graham in New York City, waar hij zich persoonlijk tot Christus bekeerde.

Eind jaren ‘50 maakte George met twee vrienden missionaire reizen naar Mexico en Spanje, waar de basis werd gelegd voor de wereldwijde beweging Operatie Mobilisatie. Onder George’s uitbundige leiding breidde het internationale zendingswerk zich in de jaren ‘60, ‘70 en ‘80 uit. In 1971 werd de Logos, het eerste schip van OM te water gelaten. Sindsdien hebben de schepen van OM 151 landen aangedaan, hebben meer dan 49 miljoen mensen de boekenwinkel aan boord bezocht en zijn er meer dan 70 miljoen boeken met verschillende delen uit de Bijbel uitgedeeld.

George leidde OM tot 2003, waarna hij zich concentreerde op speciale projecten. Hij reisde de hele wereld over, waar hij op duizenden bijeenkomsten sprak over zending. Zijn authentieke levensstijl en ijver voor de verspreiding van het Evangelie hebben talloze individuen en kerken gemotiveerd tot meer betrokkenheid op zending.

John Maasland, directeur van OM Nederland, schrijft in een In Memoriam: “Voor George was er maar één manier om Jezus te volgen en dat was radicaal. In zijn werk en leven hebben bekering, vergeving en belijdenis zichtbare betekenis gekregen. Volgens hem is het logische gevolg van het Evangelie, dat we ons helemaal toewijden aan Zijn dienst. En dat heeft George op voortreffelijke wijze gedaan. Daarin zal hij altijd voor mij een voorbeeld zijn.”