‘Samen in actie’: nieuw concept van Kerk in Actie

Maar liefst 95 procent van de gemeenten van de Protestantse Kerk is betrokken bij Kerk in Actie. Een groot aantal doet dat door een tijdlang een buitenlands project te steunen. Om deze gemeenten van meer materialen te kunnen voorzien, heeft Kerk in Actie een focus aangebracht in het projectaanbod.

Samen in actie

Het nieuwe concept heet ‘Samen in actie’ en bestaat uit 7 actielanden. Een gemeente die een project wil steunen, kiest dus uit deze actielanden. Vanuit elk land worden 4 of 5 projecten aangeboden. Ze zijn gevarieerd van inhoud en gericht op bijbelkennis, kerkopbouw, armoedebestrijding, landbouw, kinderwerk of opvang van vluchtelingen. Een gemeente kan ervoor kiezen om alle projecten uit een actieland te steunen, of er één of meer te kiezen. De duur van de steun kan variëren van 1 tot 3 jaar. Voor de gekozen projecten komt 3 keer per jaar automatisch een pakket met materialen naar de gemeente toe.

Niet geven, maar delen

Zo veel kerken, op zo veel plaatsen, die allemaal vindplaats van geloof, hoop en liefde willen zijn. En zo veel mensen, vele duizenden kilometers van elkaar verwijderd, die toch verbonden zijn en elkaar verstaan, ook als ze elkaar soms niet begrijpen. Het bijzondere aan Kerk in Actie is dat we niet geven, maar delen. Het gaat bij Kerk in Actie niet alleen om geld, maar ook om samen kerk zijn. Als leden van één lichaam die niet zonder elkaar kunnen. Met het nieuwe concept ‘Samen in actie’ kunnen gemeenten deze bijzondere opdracht nog beter en met nog meer impact vormgeven. Samen zijn we, wereldwijd, de kerk in actie.

Meer informatie over dit nieuwe concept en de actielanden vindt u hier.