Jona Jaaropleiding

In het schooljaar 2023-2024 start de Jona Jaaropleiding, een initiatief van Micha Nederland en Laudato Si’ Alliantie, waar 12 christelijke jongeren tussen de 18 en 30 jaar aan kunnen deelnemen.

Aanleiding voor de Jona Jaaropleiding is het jongerenonderzoek dat in 2021 en 2022 werd gepubliceerd over kerk, toekomst en geloof. Hieruit bleek dat ruim 80 procent van de jongeren zich zorgen maakt over klimaatverandering en milieuvervuiling, terwijl slechts 10 procent van de jongeren ervan overtuigd is dat kerkleiders zich zorgen maken. Kerkleiders geven in het onderzoek aan dat zij het onderwerp wel bespreekbaar willen maken, maar zoekende zijn naar de manier waarop.

Inspirators

Micha Nederland en Laudato Si’ Alliantie willen met de Jona Jaaropleiding tegemoetkomen aan zowel de kerkleiders als de jongeren. Zo komen de jongeren in contact met de rolmodellen en inspirators waar zij behoefte aan hebben. Samen gaan ze op zoek naar een hoopvol perspectief en narratief rondom klimaatverandering en milieuvervuiling. De jongeren gaan op hun beurt een belangrijke rol vervullen als ‘groene verbinder’ in hun kerk.

Harmen Niemeijer, directeur van Micha Nederland: ‘We hopen op deze manier bij te dragen aan onderlinge verbondenheid, want verschillende generaties kunnen veel van elkaar leren.’

Samen zorgen voor ons gemeenschappelijk huis

In de encycliek Laudato Si’ roept paus Franciscus alle mensen van goede wil op om met respect en eerbied om te gaan met de aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

Er is een samenleving mogelijk waar evenwicht is en verbinding; tussen mens en omgeving, arm en rijk, plant en bebouwing. Laudato Si’ geeft een antwoord op de schreeuw van de aarde en van de armen. Een antwoord van verbinding en hoop. Met een pleidooi voor ecologische economie, eenvoudige leefstijl, ecologische opvoeding, ecospiritualiteit en betrokkenheid op de gemeenschap.

Meer informatie op de websites van Micha Nederland en Laudato Si’ Alliantie.