Evangelisch College: opleiding Missionair Werk

Vanaf september 2023 start aan het Evangelisch College in Veenendaal de vernieuwde 2-jarige opleiding Missionair Werk.

Door deze 2-jarige opleiding leer je Gods missie in je leven concreet handen en voeten geven. Hoe draag je Gods liefde uit in de wereld, niet alleen door wat je doet maar door wie je bent? Hoe kan de kerk als missionaire gemeenschap tot bloei komen? Hoe ga je om met crossculturele situaties? De opleiding Missionair Werk kan van veel betekenis zijn voor iedereen met een missionair verlangen. De opzet van deze opleiding is nu geheel herzien.

Naast vernieuwing van de inhoudelijk kant van de opleiding is er meer aandacht gekomen voor persoonlijke vorming. Beroepsvorming is niet het primaire doel, maar de opleiding draagt er wel aan bij. Bijvoorbeeld als kopstudie na een theologische opleiding of onderdeel van een breder toerustingstraject vanuit een zendingsorganisatie of pioniersplek.

Marieke Zoeteweij, student Missionair Werk:

“Christopher Wright zegt in een van zijn boeken dat wij deel uitmaken van het grote verhaal, het verhaal van de Missio Dei. God is missionair en Hij zendt zichzelf, maar Hij zendt ook ons. En Hij wil graag dat we deelnemen aan zijn missie. En dat is dat alle mensen Hem leren kennen zoals Hij is.”

De opleiding bestaat uit 4 modulen, elke module telt 3 vakken. Bij de start van elke module is instromen mogelijk, net als het volgen van afzonderlijke modulen. Jaarlijks zijn er 8 collegedagen (zaterdagen) in Veenendaal en een inspiratiedag. De modulen zijn:

Module 1: Missionair Bijbellezen (najaar 2023)

Module 2: Kerk en cultuur (voorjaar 2024)

Module 3: Missionaire theologie (najaar 2024)

Module 4: Missionair kerk-zijn (voorjaar 2025)

Meer informatie over de vernieuwde opleiding Missionair Werk op de website van het Evangelisch College.

Beeld: Evangelisch College