Difficult terms: Allen Yeh over oecumene

De Lausanne beweging publiceert sinds enige tijd een serie video’s waarin moeilijke missiologische begrippen kort en bondig uitgelegd worden. Denk aan termen als ‘integral mission’, ‘majority world’, ‘people groups’ of ‘polycentric’. Begrippen die veel gebruikt worden binnen de zendingswereld, maar waarvan niet altijd duidelijk is wat ermee bedoeld wordt. De serie is gelanceerd ter voorbereiding van Lausanne 4, het vierde Lausanne Congress on World Evangelization, dat gehouden zal worden in Seoul, Zuid-Korea, in september volgend jaar.

In deze video gaat Allen Yeh, professor missiologie aan Biola University, Californië, in op het begrip ‘oecumene’. Volgens hem wordt de term binnen evangelische kringen vaak verkeerd begrepen, omdat het doorgaans geassocieerd wordt met liberale theologie. Volgens Yeh is dat onterecht. Hij laat zien dat oecumene een grondwoord in het Nieuwe Testament is, en alles met Gods zending te maken heeft. Volgens hem is het Gods verlangen dat de wereld één wordt – verzoend met God en met elkaar.

Voor de hele serie video’s over moeilijke missiologische begrippen klikt u hier.  

Meer informatie over de voorbereidingen op Lausanne 4 vindt u hier.

Beeld: Lausanne.org