Vijf vragen: Hans Colenbrander (OMF)

Sinds kort heeft OMF Nederland een nieuwe directeur: Hans Colenbrander. Samen met Peter Oudshoorn geeft hij leiding aan deze zendingsorganisatie die met name actief is in Oost-Azië. We vroegen de kersverse directeur om zichzelf in vijf vragen voor te stellen.

Even voorstellen: Wie ben je en wat heb je met zending?

Mijn naam is Hans Colenbrander (46). Ik ben getrouwd met Annemarie. We hebben 5 kinderen. We zijn de afgelopen 10 jaar als zendelingen uitgezonden geweest naar de Filipijnen. Gods grootheid verdient de aanbidding van alle mensen. Alle gelovigen samen vormen de bruid van Christus. Gods grootheid komt het toe dat die bruid uit zoveel mogelijk mensen bestaat. Zending is het streven naar dat doel; mensen brengen tot de aanbidding van onze hemelse Vader.

De afgelopen 10 jaar ben je via OMF uitgezonden geweest naar de Filipijnen. Je hebt o.a. gewerkt voor Faith Academy, een school voor zendingskinderen. Wat neem je mee van je tijd in het buitenland voor je werk in Nederland?

‘Jesus at the center of it all,’ dat is wat ik meeneem. Wij kunnen ons zo druk maken en bezig zijn en werk verzetten, allemaal voor het goede geestelijk doel. Toch is onze bestemming in de eerste plaats een van zoon-/dochterschap; we zijn kinderen van de allerhoogte God. ‘Relatie’ (het zijn bij God) staat daarin voorop, en niet ‘religie’ (het doen voor God).

Op de website van OMF Nederland vertel je dat je gelooft in verandering. Kun je uitleggen wat je hiermee bedoelt en heb je misschien voorbeelden/verhalen vanuit de zendingscontext?

Een ontmoeting met Jezus kan levensveranderend zijn. Voor mensen in materiële armoede, voor mensen in geestelijke armoede, voor kinderen zonder ouders. Voorbeeld uit de praktijk is dat we kinderen die geen ouders meer hadden, een ‘Forever-Family’ konden geven; adoptieouders voor wezen. Of door middel van het bieden van medische zorg aan de allerarmsten, hen in contact brengen met de levende Heelmeester. Uit die ministry zijn huiskerkjes en bijbelstudiekringen ontstaan en zijn mensen zonen en dochters geworden van onze Abba Vader. En ook op de school voor zendingskinderen mochten we verandering zien in de levens van jongeren die hun relatie met Jezus Christus eigen maakten. Niet de zendelingenidentiteit van hun ouders, maar hun eigen identiteit in Christus werd de basis van waaruit velen van hen gingen leven.

Je gaat in je nieuwe functie samenwerken met mededirecteur Peter Oudshoorn. Kun je iets vertellen over jullie visie en plannen voor OMF NL voor de komende jaren?

De uitnodiging van de Here Jezus om uit te gaan en alle volken tot Zijn discipelen te maken is van alle tijden. OMF zal zich blijven inzetten om het uitzenden van mensen die zich door God geroepen weten, te faciliteren, met name naar tot nog toe nauwelijks of niet-bereikte gebieden. Daarnaast vraagt het veranderende ‘wereldtoneel’ om een meervoudige aanpak; we willen kijken of en hoe we op verschillende manieren de zendingsopdracht handen en voeten kunnen geven, nu en in toekomst.

Wat verwacht je van het netwerk van de Nederlandse Zendingsraad? Hoe kunnen we elkaar als kerken en zendingsorganisaties versterken in de missionaire opdracht?

De zendingsopdracht, of liever zendingsuitnodiging, is gegeven aan de gemeente. Zij zendt uit. Zendingsorganisaties kunnen kerken die zending vorm en inhoud willen geven versterken door het mobiliseren van gebed voor zending en moeilijk bereikbare gebieden, door de uitzending van een gemeentelid of gezin te faciliteren, door mee te denken over het vergroten van zendingsbesef, en/of door het financieel ondersteunen van zendingsprojecten in het buitenland. Samenwerking met organisaties zoals de NZR, kerken en zendingsorganisaties versterkt het streven en de slagingskans van deze opdracht.