Materiaal Micha Zondag 2023 beschikbaar

De Micha Zondag op 15 oktober 2023 gaat over gerechtigheid in een tijd waarin klimaatverandering wereldwijd zichtbaar en voelbaar is. Het kerkenpakket is vanaf nu gratis te downloaden vanaf michazondag.nl. Voor het eerst schreven er twee internationale preekschrijvers mee.

Harmen Niemeijer, directeur van Micha Nederland: ‘Deze zomer staan alle seinen op rood. Van de hoogste temperatuur ooit gemeten tot aan extreme droogte, bizarre bosbranden en een ongekende opwarming van de oceanen. Het klinkt misschien abstract, maar het leidt ertoe dat steeds meer mensen honger lijden, wanhopig worden, vluchten, in situaties van mensenhandel terechtkomen of overlijden. Met ons kerkenpakket willen we laten zien dat sociale en ecologische gerechtigheid niet los te zien zijn van elkaar.’

Een rol te spelen

Volgens het netwerk van christelijke organisaties is het noodzakelijk dat we hier een gesprek over voeren als christenen. Hoe kunnen we ons hiertoe verhouden? Wat is gerechtigheid en welke rol hebben wij daarin te spelen? Niemeijer: ‘We willen een laagje dieper graven dan alleen ons gedrag. Wat zeggen de ecologische crises over onze geestelijke gesteldheid? Daarom hebben we in het kerkenpakket ook een infographic opgenomen, waarin we de hoofdzonden tegenover de hoofddeugden zetten.’

Materialen

Het kerkenpakket is gevuld met preekschetsen, leespreken, gespreksvragen, liedsuggesties, een kinder- en tienerprogramma, een gebed. Ook zijn er aanvullende kijk-, lees- en luistertips toegevoegd, waarmee men zich in het thema kan verdiepen. Het themalied van de Micha Zondag is Dan bent u met ons, een nieuw lied van Schrijvers voor Gerechtigheid, dat per 21 juli 2023 via alle streamingskanalen te beluisteren is.

Gerechtigheid doen

Micha Nederland is een netwerk van christelijke organisaties dat christenen en kerken prikkelt om hun ogen niet te sluiten voor onrecht. De kerkenpakketten van Micha Nederland zijn bedoeld om kerken te ondersteunen in het bespreekbaar maken van lastige thema’s in de kerk. Het gaat altijd om thema’s die raken aan wereldwijd onrecht en onze levensstijl in Nederland. Aan het nieuwe kerkenpakket werkten mee: A Rocha Nederland, Groene Kerken, Leger des Heils, New Wine Nederland, Red een Kind en Tearfund. De preekschetsen zijn geschreven door Alex Uwizeye uit Rwanda (via Red een Kind), bisschop Shourabh Pholia uit Bangladesh (via Tearfund), Albert Balk (NGK) en Helena Posthumus (Vineyard).