Berdine van den Toren-Lekkerkerker aan de slag bij Commission on World Mission and Evangelism (CWME)

NZR-directeur Berdine van den Toren-Lekkerkerker is door het centraal comité van de Wereldraad van Kerken aangesteld als commissielid van de Commission on World Mission and Evangelism (CWME). Dit gebeurde tijdens de eerste vergadering van het centraal comité van de Wereldraad van Kerken na de 11e algemene vergadering van de Wereldraad in Karlsruhe. Het centraal comité kwam van 21 tot 27 juni bijeen in Genève, Zwitserland.

Commission on World Mission and Evangelism

De Wereldraad van Kerken, die onder meer geboren is uit de zendingsbeweging, ziet zending als een van de belangrijkste aandachtsvelden voor de kerk wereldwijd. Binnen de Wereldraad van Kerken wordt de zendingsbeweging vertegenwoordigd door de Commission on World Mission and Evangelism. Deze commissie richt zich op het delen en beschikbaar maken van reflecties, ervaringen en vraagstukken op het gebied van missiologie en de missionaire praktijk in de wereld van vandaag.

De doelstelling van de commissie is tweeledig: (1) de globale christelijke gemeenschap bijstaan in de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, door woord en daad, aan de hele wereld, opdat allen in Hem geloven en behouden worden; en (2) het faciliteren van het gezamenlijk getuigenis van kerken overal ter wereld en hen te helpen elkaar te ondersteunen in hun lokale, nationale en wereldwijde werk van zending en evangelisatie.

De commissie komt elke twee jaar in volledige samenstelling bij elkaar. Daarnaast wordt in kleinere thematische groepen gewerkt. De commissie bestaat uit 35 leden, voornamelijk afkomstig uit lidkerken, uit zendings- en oecumenische organisaties aangesloten bij de CWME-conferentie en uit andere, niet-lidkerken. Er worden regelmatig deskundigen, waarnemers en gasten uit een bredere achterban uitgenodigd.