PEP-cursus: Geroepen om te lijden

Permanente Educatie Predikanten (PEP), een onderwijsprogramma voor afgestudeerde theologen, kerkelijk werkers en predikanten van de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht, biedt een cursus aan over de vervolgde kerk: Geroepen om te lijden. De cursus start in november.

In deze PEP-cursus gaan de deelnemers samen met voorgangers uit de vervolgde kerk op zoek naar de betekenis van lijden en vervolging voor Nederlandse christenen en kerken. Contact wordt gezocht met voorgangers uit gebieden waar het evangelie onder druk staat. Hun verhalen en getuigenissen worden meegenomen in de bezinning op vervolging en lijden in een Westerse context.

Tijdens de cursus staan drie specifieke vragen centraal: Hebben we als kerk in Nederland de verhalen uit de vervolgde kerk nodig om onze kijk op het evangelie te veranderen? Hoe wordt in het Nieuwe Testament gesproken over lijden en vervolging? Welke stemmen uit de kerkgeschiedenis kunnen behulpzaam zijn om de thematiek van het lijden en vervolging beter te begrijpen?

Deze cursus is een samenwerking tussen de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht en Open Doors. De cursus sluit af met een ‘devotion’ met een voorganger uit de vervolgde kerk. Meer informatie over deze cursus op de website van Permanente Educatie Predikanten.

Beeld: Wiki commons