Gespreksmateriaal Global Church Project

Het Global Church Project is een initiatief van de Australische voorganger en missioloog Graham Hill, verbonden aan Baptist Mission Australia. Graham Hill heeft de afgelopen jaren talloze kerkleiders geïnterviewd over kerk en zending in de wereld van vandaag. In meer dan 165 video’s met bekende en minder bekende christelijke leiders en denkers van over de hele wereld gaat Hill in op thema’s als discipelschap, evangelisatie, integral mission, gebed en nog veel meer. Zijn doel is: westerse kerken en christenen inspireren door hen in contact te brengen met recente ontwikkelingen in het wereldwijde christendom.

Ín de afgelopen eeuw is het zwaartepunt van het christendom verschoven naar het oosten en zuiden. Niet-westerse christenen vormen nu de meerderheid in de wereldkerk. In verschillende delen van Afrika, Azië, Latijns-Amerika, Oceanië en het Midden-Oosten hebben kerken de afgelopen tientallen jaren een buitengewone (en aanhoudende) groei doorgemaakt. Inzichten van kerken in deze culturen kunnen helpen de wereldwijde kerk te vernieuwen, met name in het Westen. Wat kunnen westerse kerken leren van niet-westerse christenen op het gebied van aanbidding, zending, volharding en discipelschap? Dit is de vraag die centraal staat in de video’s van het Global Church Project.

In samenwerking met Missio Alliance is nu bij (een deel van) de video’s gespreksmateriaal ontwikkeld voor verdieping in kleine groepen. Het materiaal is uitstekend geschikt voor kerken en zendingsorganisaties die zich willen bezinnen op hun missie in deze wereld. De meer dan 165 video’s van het Global Church Project vindt u hier. Voor het gespreksmateriaal gaat u naar deze link.