Zending en Oecumene in de Wereldraad van Kerken

In september 2022 vond in Karlsruhe de Algemene Assemblée plaats van de Wereldraad van Kerken. Tijdens deze grote bijeenkomst werden door de deelnemers lijnen uitgezet voor het programmatische werk van de Wereldraad. Nu zijn de verslagen van de Assemblée online beschikbaar.

Hier zouden we echter in het bijzonder willen verwijzen naar de verslagen van de Ecumenical Conversations: de inhoudelijke gesprekken waarin geanalyseerd wordt “wat het betekent kerk in de wereld te zijn, […] en ze onderscheiden samen de ontwikkelingen die de samenleving polariseren en de zichtbare eenheid van de kerk bedreigen. Geworteld in het thema van de assemblee, gingen de gesprekken over geloofszaken, leven, eenheid, zending, gerechtigheid, vrede, oecumenische vorming en interreligieuze dialoog, als gesprekken die kerken samen voerden vanuit een gemeenschappelijke zorg om de samenwerking te verdiepen in het aanpakken ervan. Deze gesprekken zullen voortgaan in de WCC en de bredere oecumenische beweging na de assemblee.”

De eerste drie van deze oecumenische gesprekken werden aangeboden door de Commission on World Mission and Evangelism. In deze gesprekken werd nagedacht over “Mission Reimagined: Transforming Disciples Challenging Empire”, “Dreaming a New Future: a Call from the Margins” en “Walking Together Hand in Hand: Evangelism and Justice – Exploring Theology and Practice for Mission and Evangelism in an Unjust World”. De uitkomsten van deze gesprekken zijn na te lezen in het verslag, maar zullen dus ook vorm geven aan het toekomstige werk van de commissie.

Het nalezen van deze verslagen is de moeite waard om inzicht te krijgen zowel in de huidige gesprekken rondom zending en evangelisatie in de oecumenische beweging, alsook om een voorproefje te krijgen van de onderwerpen en thema’s die de komende jaren de agenda zullen bepalen.

Zo sluit het verslag van het oecumenische gesprek over “Mission Reimagined” af met een aantal uitdagingen aan de oecumenische beweging en aan kerken wereldwijd (te lezen op pagina 4 en 5 van het verslag):

Bij het opbouwen van intercultureel discipelschap doen we een beroep op de verbeeldingskracht van een diverse kerk om te dienen in een diverse wereld; de WCC wordt uitgedaagd om:

  • Zich krachtig in te zetten voor meer raciale rechtvaardigheid, gender rechtvaardigheid en inclusie van mensen met een handicap.
  • Zich in te zetten voor een rechtvaardige verdeling van middelen, waaronder technologie en toegang tot gezondheidszorg.
  • Theologieën van verbondenheid te cultiveren, die luisteren naar pijnlijke waarheden, geleid worden door gemeenschappen die schade hebben geleden, en van wederzijds respect en gastvrijheid ontwikkelen. We erkennen de blijvende littekens van onze verwondingen.
  • Vergeving en vervolgens verzoening te zoeken met de inheemse gemeenschappen die wij als kerk hebben gekwetst.
  • Zich uit te spreken ons over de genocide, objectivering en fetisjering van inheemse volken; onrechtvaardige verdeling van land; heulen met kaste kaste systemen en alle vormen van machtsmisbruik.
  • Proactieve vredestichters te zijn die de wedloop richting conflict uitdagen en een alternatief bieden voor oorlog.

Ga voorwaarts met een houding van nederigheid en vertrouwen in de gewonde Christus. Als we onze medeplichtigheid toegeven en onze klaagzang uitschreeuwen, passen onze voeten beter in de sandalen van Christus. beter in de sandalen van Christus. Samen wandelen we als agenten van gerechtigheid en waarheid en barmhartigheid en hoop. Dat is het pad van transformerend discipelschap.

Het nalezen van deze verslagen is de moeite waard om inzicht te krijgen zowel in de huidige gesprekken rondom zending en evangelisatie in de oecumenische beweging, alsook om een voorproefje te krijgen van de onderwerpen en thema’s die de komende jaren de agenda zullen bepalen.