Rondetafelgesprek: Kostbare Zending

De Nederlandse Zendingsraad nodigt geïnteresseerden uit het netwerk van kerk en zending van harte uit om deel te nemen aan een rondetafelgesprek rondom de thematiek van kostbare zending. Deze middag zal gereflecteerd worden op hoe de roep om alles op te geven voor het Evangelie zich verhoudt tot de verantwoordelijkheid voor de zorg en het welzijn van de mensen die zich inzetten voor zending. Kunnen we die radicale solidariteit die kan leiden tot het brengen van grote offers wel van elkaar verwachten? Gaat navolging zo ver?

En hoe verhoudt dit zich tot de mogelijkheden die we vandaag de dag hebben? Denk hierbij bijvoorbeeld aan moderne communicatiemiddelen en het gemak van reizen waardoor snelle evacuaties mogelijk zijn geworden. En hoe verhoudt navolging zich tot het maken van verstandige besluiten en verantwoordelijkheden voor zelf en de mensen om ons heen? Is in onze Nederlandse cultuur veiligheid en geluk een nieuwe afgod geworden? 

Wat vraagt deel zijn van de kerk wereldwijd en dus ook deel zijn van het leven van mensen in moeilijke omstandigheden?

Tijdens dit rondetafelgesprek willen we de realiteiten van MemberCare en radicale solidariteit met elkaar, met de praktijk en met de verantwoordelijkheden van zendingsorganisaties in gesprek brengen.

De volgende mensen zullen input geven vanuit hun respectievelijke achtergrond en expertise om de uitwisseling op bovenstaande vragen te faciliteren:

Eunice Anita-Offerman (bestuurslid van SKIN en actief in de Lausannebeweging) zal reflecteren vanuit de praktijk van leven tussen verschillende werelden en contexten.

Geert van Dartel (voormalig directeur Katholieke Vereniging voor Oecumene, voorzitter Raad van Kerken in Nederland) brengt het perspectief van martelaarschap in.

Chan NamChen (directeur van de Church Mission Society Azië) spreekt vanuit organisatorisch perspectief in een context waar onveiligheid regelmatig een rol speelt, en de verantwoordelijkheden (MemberCare) die daaruit voortkomen.

Berdine van den Toren-Lekkerkerker (directeur van de Nederlandse Zendingsraad, lid van de Church Mission Society, docent missiologie aan de TUK|U) zal bijbels-theologisch reflecteren op de vragen.

Na afloop is er een borrel met gelegenheid tot napraten en netwerken.

Aanmelden voor NZR Rondetafelgesprek ‘Kostbare Zending’

Naam(Vereist)
Borrel?