De weg naar Seoul – het proces van Lausanne 4

Op de website van de Lausannebeweging reflecteert David Bennett (Global Associate Director van de Lausanne Beweging en congresdirecteur voor Seoul 2024) op het waarom en het hoe van de aanloop naar de vierde grote Lausanne congres, volgend jaar in Seoul. Hieronder vindt u de vertaling van het eerste deel. Voor de hele tekst (in het Engels) verwijzen we u naar de site van Lausanne.

Waarom Seoul 2024?

Het Vierde Lausanne Congres over Wereldevangelisatie, ook bekend als het Seoul 2024, vindt plaats in de Zuid-Koreaanse hoofdstad van 22-28 september 2024. Het doel van deze belangrijke bijeenkomst, evenals de meerjarige en veelzijdige reis van Lausanne 4 (L4) in de aanloop naar en na de bijeenkomst, is het versnellen van gezamenlijke actie om de Grote Opdracht van Jezus te vervullen.

De uitdaging
Ondanks de opdracht die Jezus gaf in Matteüs 28:19-20, ‘Ga en maak alle volken tot Mijn discipelen’, is het percentage van de wereldbevolking dat zich identificeert als christen de afgelopen 100 jaar in wezen hetzelfde gebleven, schommelend net boven de 30%.

Er zijn veel mensen die het goede nieuws nog niet hebben gehoord en geen christelijke getuigen hebben. Er zijn bevolkingsgroepen en plaatsen die geen discipel-makende kerken hebben. Er zijn talloze kerken en sectoren op de werkvloer die christelijke leiders nodig hebben die de tijd begrijpen en weten wat Gods volk moet doen. En er zijn nog andere gebieden in de samenleving die wanhopig behoefte hebben aan de invloed van het Koninkrijk van God.

De Grote Opdracht is holistisch en alomvattend, en de wereldwijde zending die de Lausanne Beweging probeert te versnellen is gericht op het beïnvloeden van elke persoon in elke gemeenschap op elk gebied van menselijke inspanning – met inbegrip van het huis, de werkplek, lokale gemeenschappen en de samenleving als geheel.

Het ontbreekt de wereldwijde kerk aan een werkelijk alomvattende, gecoördineerde en samenwerkende wereldwijde missie.
Wij geloven dat het inherent is aan Gods missie dat de wereldwijde kerk Christus samen verkondigt en toont aan een toekijkende wereld. Het is niet door één natie, volk, denominatie of cultuur, maar door onze verscheidenheid als een verenigd lichaam dat Christus wordt gezien en God wordt verheerlijkt.

Er zijn echter aanzienlijke hiaten in de voortgang naar die missie, zowel wereldwijd als regionaal. Met dit in gedachten besloot het leiderschap van de Lausannebeweging ongeveer vier jaar geleden om een vierde wereldcongres bijeen te roepen en een meerjarig proces te starten in de aanloop naar en na dat congres.

We zijn op reis geweest om vast te stellen waar de huidige lacunes bestaan en waar nieuwe lacunes dreigen te ontstaan, zowel wereldwijd als in elke regio van de wereld. We hebben geprobeerd vast te stellen waar de grootste uitdagingen en de grootste kansen liggen. We hebben geprobeerd te ontdekken waar de baanbrekende innovaties en bemoedigende doorbraken plaatsvinden. We hebben het cumulatieve effect ervaren van leren samenwerken. En we willen blijven luisteren, verzamelen, leren en samen op reis gaan door actie te ondernemen.

We willen een versnelling van samenwerkingsinitiatieven en samenwerkende actieteams zien die ter plekke kunnen functioneren om de bestaande kloof aan te pakken en de huidige kansen te grijpen met als doel de Grote Opdracht van Jezus te vervullen om alle volken tot discipelen te maken en deze discipelen te leren alles wat Jezus onderwees te omarmen en uit te leven.

Luisteren

Ons luisterproces omvat een aantal opzettelijke activiteiten die ons betrekken bij het luisteren naar God, door middel van de Schrift en gebed, en naar elkaar.

Samenkomen

Samen zijn we beter in het benutten van onze verschillende krachten en perspectieven om missionaire vooruitgang te boeken in het belang van Gods koninkrijk.

Handelen

Wat als we samen de vervulling van de Grote Opdracht zouden kunnen versnellen, zoals Nehemia de muren rond Jeruzalem voltooide?

We nodigen de kerk uit om deel te nemen aan de Lausanne 4 reis

Lees hier verder