Heidag: signaleren, reflecteren, communiceren en verbinden

(Ten tijde van de foto ontbraken enkele bestuursleden)

Op een zeer zonnige en warme septemberdag ontmoetten bestuur en werknemers van de NZR elkaar voor een “heidag”. In de prachtige tuin van Oud Rustenburg te Baambrugge werd nagedacht over de koers van de NZR voor de komende jaren.  

Twee jaar geleden, in september 2021, kwamen het bestuur en de medewerkers, met toen nog een interim-directeur, samen om het beleidsplan 2022-2025 op te stellen. Door ziekte en pandemie had de NZR een moeilijke tijd achter de rug. Tijdens deze bijeenkomst werd met open vizier naar de toekomst gekeken. In de tussenliggende jaren is er hard gewerkt, maar kwamen er ook nieuwe vragen op. Welke rol mag de NZR vervullen in het speelveld van kerk en zending? Wat is de toegevoegde waarde van een netwerkorganisatie als de NZR? Tijd dus om weer samen te komen, om over de volgende jaren na te denken, maar ook te anticiperen op de tijd na het lopende beleidsplan. 

Onder de kundige en inspirerende leiding van Oeds Blok werd in kleine groepjes nagedacht over hedendaagse ontwikkelingen in kerk en wereld, wat dit betekent voor de organisatie van de NZR en de prioriteiten die gesteld worden. Aan de hand van afbeeldingen en de interpretatie daarvan zochten we naar concrete focus en inzet van (de beperkte) middelen. In het huidige beleidsplan zijn de kerntaken van de NZR: signaleren, reflecteren en communiceren. Maar tijdens de heidag voegde directeur Berdine van den Toren-Lekkerkerker hier een woord aan toe: verbinden. Verbinden als kerntaak gaat over de relaties die gezamenlijk gecreëerd en onderhouden worden, die de springplank zijn voor de activiteiten op het gebied van missie wereldwijd. Alle deelnemers dragen hieraan bij vanuit hun eigen rol en kennis.

De dag leverde vertrouwen op om te blijven werken aan een sterk netwerk waarin betrokken partners elkaar ontmoeten, inspireren en bevragen met oog op Gods missie in deze wereld.