Noodzaak van inzet voor zorg voor de schepping

De assemblee van het European Christian Environmental Network (ECEN) heeft de toewijding van kerken in de zorg voor de schepping en de bescherming van de planeet benadrukt. De assemblee van ECEN werd gehouden van 31 augustus tot 3 september in Roskilde, Denemarken, en gehost door de lokale kerken.


Met als thema “Every Part of Creation Matters”, luidde een slotboodschap van 80 deelnemers, die kerken uit 25 Europese landen vertegenwoordigen: “Wij hebben een rol als christenen met een commitment voor de zorg voor onze planeet om op praktische en relationele manieren ingebed te zijn in onze kerken en gemeenten en om goede ideeën uit te stralen, te laten zien en te delen om onze bredere samenleving ten goede te beïnvloeden.”


“We blijven ons zeer bewust van de toenemende urgentie van branden, overstromingen, hongersnood en migratie in ons continent en in de wereld. Wij bieden steun en bemoediging aan alle kerken die betrokken zijn bij het uitdagen van onrechtvaardige structuren en het bouwen aan hoop voor onze gezamenlijke toekomst,” staat in de boodschap.

De deelnemers aan de bijeenkomst waardeerden in het bijzonder de bijdragen aan het thema van kerkvertegenwoordigers uit Wit-Rusland en Oekraïne. “Zij zijn trouw aan het grotere geheel van zorg voor de schepping in moeilijke situaties. Ze geven hoop op een betere toekomst en dragen bij aan vredesopbouw door onderwijs voor een duurzame toekomst te bieden aan alle generaties binnen en buiten de kerk.”


De deelnemers aan de ECEN-Assemblee werden bemoedigd door de resultaten van de assemblees van de Wereldraad van Kerken (WCC) en de Conferentie van Europese Kerken (CEC). Beide oecumenische bijeenkomsten bevestigden de inzet van kerken voor zorg voor de schepping en klimaatrechtvaardigheid.
De bijdrage van de jeugd in de zorg voor de schepping werd benadrukt. “Wij dringen er bij de kerken op aan om manieren te vinden om jongeren een stem te geven en hen de mogelijkheid te geven om beslissingen te beïnvloeden en om jongeren te overwegen om in de toekomst deel uit te maken van hun delegatie voor ECEN-bijeenkomsten


“Wij roepen de kerken op om zich bezig te houden met en het bevorderen van netwerken voor de verdere ontwikkeling van ecotheologie en praktische stappen in duurzaam beheer van de kerken, en om ECEN te ondersteunen als een integraal onderdeel van onze oecumenische ruimte,” zo luidde de boodschap.

Tot de sprekers behoorden emeritus bisschop Peter Fischer-Møller, Kerk van Denemarken, prof. Else Marie Wiberg Pedersen, Universiteit van Aarhus, prof. Nikolaos Asproulis, Volos Academie voor Theologische Studies, Marianne Bigum, lid van het Deense parlement en vicevoorzitter van de commissie Klimaat, Energie en Nutsvoorzieningen, Kees Nieuwerth, Raad van Kerken in Nederland, Kenneth Mtata, WCC, en Fiona Paulus, Ecumenical Youth Council of Europea.