Week van gebed voor eenheid 2024: Heb God lief… en je naaste als jezelf

Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief… en je naaste als jezelf. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari 2024.

Burkina Faso

Het materiaal voor deze Week van gebed voor eenheid is afkomstig van christenen uit Burkina Faso. Broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties werkten samen om christenen wereldwijd te helpen een week lang in eenheid te bidden. In Nederland zorgen MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland (SKIN) voor de vertaling en uitgave van het materiaal.

Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: ‘In Burkina Faso en de wijdere Sahel-regio heerst een sterke religieuze verdeeldheid. Daarom is het bijzonder dat zoveel verschillende groepen eensgezind samenwerkten aan de samenstelling van de oecumenische viering en de gebedspunten voor de acht dagen. Wij hopen dat het thema en het aangeboden materiaal ook in Nederland zal leiden tot vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen.’

Heb God lief… en je naaste als jezelf

Ramona van den Hoed, projectleider bij MissieNederland: ‘De werkgroep uit Burkina Faso koos het thema ‘Heb God lief… en je naaste als jezelf’ naar aanleiding van de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan. Jezus laat daarin zien wat het betekent om je naaste lief te hebben.’ De volledige tekst voor de Week van gebed voor eenheid 2024 is terug te vinden in de Bijbel: Lucas 10 vers 25-37.

Madelon Grant, coördinator SKIN: ‘De Week van gebed voor eenheid daagt uit om elkaar werkelijk als naaste te zien, en actief stappen te zetten om onze wederzijdse onbekendheid en vooroordelen te overbruggen. Ook dit jaar kijken we er weer naar uit om met vele culturen en kerkelijke tradities samen te bidden.’

Materiaal binnenkort beschikbaar

Om werkgroepen te helpen bij de voorbereidingen zijn verschillende materialen beschikbaar. Zo is er een orde van dienst en een boekje met reflecties voor de acht dagen van gebed en bezinning. Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om in de kerk, op scholen of thuis te gebruiken. Via www.weekvangebed.nl kan men zich inschrijven om op te hoogte te blijven van nieuw materiaal dat vanaf 1 oktober a.s. beschikbaar komt.

Voorbereidingswebinar

Op woensdagavond 15 november kunnen mensen die aan de slag willen gaan met de voorbereiding van de Week van gebed voor eenheid aansluiten bij een online webinar. Daarin staan we stil bij het thema ‘Heb God lief… en je naaste als jezelf’. Deelnemers krijgen praktische tips hoe ze de Week van gebed kunnen organiseren en voorbereiden. Niet alleen binnen hun eigen geloofsgemeenschap, maar juist ook samen met anderen. Het webinar (19.30 uur – 21.15 uur) is gratis toegankelijk. Aanmelden kan via www.weekvangebed.nl/voorbereidingswebinar   

Over de Week van gebed voor eenheid van christenen

De gebedsweek voor eenheid kent een lange gebedstraditie die ruim 175 jaar geleden al begon. Wereldwijd bidden miljoenen christenen om eenheid. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief.