Protestantse Kerk en PThU geven doorstart aan missionaire opleiding ‘Kerk naar buiten’

De missionaire opleiding ‘Kerk naar buiten’ is vanaf nu een samenwerking tussen de PThU en de Protestantse Kerk. Hierdoor wordt deze opleiding de plek waar de nieuwste theologische inzichten én actuele vragen rond missionair kerk-zijn bij elkaar komen en doorwerken in de toerusting van voorgangers.

Ontdekken van de Missio Dei

De opleiding ‘Kerk naar buiten’ is speciaal voor predikanten en kerkelijk werkers die voorgaan in een gemeente en op zoek zijn naar een actuele opleiding met grote impact op hun werk. Gedurende de opleiding krijgen de deelnemers handvatten om gemeenten theologisch te begeleiden bij het ontdekken van de Missio Dei en de doorvertaling naar de praktijk. Het doel van de opleiding is om in de gemeente een missionaire cultuur te versterken, en om vernieuwende initiatieven te stimuleren en theologisch te begeleiden. De opleiding richt zich met name op predikanten en kerkelijk werkers binnen de Protestantse Kerk.

Opbouw van de opleiding

De opleiding begint met drie online startmodules waarin de inhoudelijke basis wordt gelegd en de praktijk wordt verkend. Deze startmodules zijn onderdeel van de opleiding als geheel, maar kunnen ook los gevolgd worden. Op 13 oktober 2023 start de module ‘Actuele missiologie en contextualisatie’. Het verdiepingsjaar volgt nadat de drie startmodules zijn afgerond en biedt verdieping van de kennis uit de startmodules, is persoonlijk en raakt stevig aan de gemeentepraktijk.

Meer informatie vindt u hier.

Beeld: PKN