Geld en zending

In april van dit jaar organiseerde de NZR een bijeenkomst over het heikele onderwerp “Geld en zending” over de rol van geld in missionaire relaties over grenzen heen. In Doorgeven van september 2023, het blad van de Deputaten Buitenlandse Zending van de Christelijke Gereformeerde Kerken, schrijft Willem van ’t Spijker (zendingsconsulent van de CGK en voorzitter van de NZR) het onderstaande artikel over de afronding van de financiële aspecten van de relatie tussen de partnerkerk in de Venda-regio, Zuid-Afrika en de CGK in Nederland.

Willem van ’t Spijker schrijft:

Wat maakte die gesprekken lastig? Dat het geld uit Nederland kwam en de geldkraan daar werd bediend. Hadden de kerkenraden in Venda daar enige invloed op? Of zou er eenzijdig door Nederland over beslist worden? Veel later leerde ik een uitspraak kennen van een Afrikaanse theoloog: de hand die geeft, ligt altijd boven. De broeders en zusters in Venda voelden dat waarschijnlijk haarfijn aan. Zouden er andere bronnen gevonden kunnen worden waaruit de kerkenraden hun verplichtingen konden voldoen? Welke keuzes moesten er gemaakt worden?

Het bespreekbaar maken van de ongelijkheid die geld meebrengt is een doorgaand gespreksonderwerp binnen het netwerk en de bijeenkomsten van de NZR. Hieronder kunt u lezen hoe de situatie zich ontwikkelde in het specifieke geval van de kerkgemeenschappen in Zuid-Afrika en de CGK.