Jonge zwarte Europese christenen delen visie op zending

De Wereldraad van Kerken (WCC) organiseerde op 10-12 november in Genève een evenement waar jonge zwarte Europese christenen hun ideeën en visies op zending en oecumene met elkaar deelden.

Ongeveer 20 jongeren waren uitgenodigd om hun verhalen en ervaringen als jonge zwarte mensen in Europa te delen, de rol van de kerken in hun levensverhaal te beschrijven en hun visie op zichtbare eenheid en gemeenschappelijk getuigenis voor de bredere beweging te formuleren.

De groep bracht ook een jeugdperspectief in op het werk rondom dekolonisatie en raciale rechtvaardigheid van de WCC Commissie voor Wereldzending en Evangelisatie (CWME). Een ander doel van de bijeenkomst was om Europese partners te motiveren raciale rechtvaardigheid als een belangrijke taak voor zending en oecumene op te nemen.

De term “Afropees” werd voor het eerst gebruikt in de muziekwereld om muziek aan te duiden die door Europese en Afrikaanse artiesten samen was gemaakt, en werd vervolgens gebruikt door een zwarte Britse auteur, Johnny Pitts, om ons eraan te herinneren dat Europa niet het huis van de “blanke” is. Europa is het thuis van tientallen miljoenen Afrikanen en zwarte Europeanen. Als men vraagt naar wat Europeaan zijn betekent, blijft “witheid” echter “alomtegenwoordig” als de standaard. Zwart zijn wordt nog steeds behandeld als een niet-oorspronkelijke en authentieke vorm van Europees-zijn. Het wordt gezien als een product van relatief recente migratie, terwijl er al zwarte bevolkingsgroepen in Europa zijn geweest vanaf de Romeinse tijd.

Van politiek tot onderwijs, van culturele instellingen tot populaire geschiedenissen worden de raciale ongelijkheden en het koloniale verleden van Europa vandaag de dag bevraagd. Maar het leven, de stemmen en het leiderschap van de zwarte bevolking zijn nog steeds nauwelijks zichtbaar in het openbare leven, en ook niet in kerkelijke en oecumenische kringen. In het hele Verenigd Koninkrijk zijn er bijvoorbeeld maar twee zwarte wetenschappers die theologie doceren.

Racistische ongelijkheden treffen alle gemeenschappen in Europa die van Afrikaanse afkomst zijn. Maar het zijn met name zwarte jongeren die voorop lopen als het gaat om de aanpassing van Europese systemen, het aanpakken van de erfenis van kolonisatie en het opeisen van de vruchten van hun erfgoed als Europeanen én Afrikanen.

Het doel van de bijeenkomst was te luisteren naar deze jongeren in de hoop dat dit gesprek kan helpen om nieuwe wegen uit te stippelen in de oecumenische en zendingsagenda in Europa. CWME wil in de komende tijd nadruk leggen op de perspectieven van jonge mensen op zending en evangelisatie en deze ontmoeting is een eerste stap in dit proces.

Bron: Young Black European Christians will share vision for mission | World Council of Churches (oikoumene.org)

Foto: Hadija via Unsplash