Publicatie IZB: Gelovige burgers

Op 22 november vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. In aanloop naar de verkiezingen wijzen we op het boek ‘Gelovige burgers’, een bundel Bijbelstudies over God en overheid.

Het boek ‘Gelovige burgers’ is geschreven door Johan Visser en Dick Wolters, predikanten van de Amsterdamse Noorderkerk. Het leidende thema in het boek is: hoe kun je als christen omgaan met verschillende machten? In acht verschillende studies ligt de nadruk afwisselend op dienen, bidden, ontmaskeren, alternatief leven, spotten, getuigen, lijden en vrede stichten. Deze studies en thema’s zijn waardevolle instrumenten die een Bijbelkring kunnen toerusten in gelovig burgerschap.

Deze gezamenlijke verkenning in politiek en burgerschap is geen overbodige luxe; in de samenleving zien we een enorme polarisatie en die gaat onze gezinnen en kerken niet voorbij. Het kan ronduit spannend zijn om in gesprek te gaan over geloof en politiek. Het is niet voor niets is een vaak onuitgesproken regel op verjaardagen: we hebben het over alles behalve politiek, geloof (en wellicht bijvoorbeeld voetbal, afhankelijk van het feestgezelschap). Wan wat als je ontdekt dat je in je opvattingen lijnrecht tegenover elkaar staat?

Het boek Gelovige burgers is uitgebracht bij uitgeverij Jongbloed Media als onderdeel van het IZB-Focustraject dat gemeenten toerust op het gebied van missionair gemeente-zijn. Het is ook los van het Focus-traject verkrijgbaar en kost €12,99.

Bron: website IZB