Vacature Programmacoördinator Nederlandse Zendingsraad (0,5-0,6 fte) 

De Nederlandse Zendingsraad is op zoek naar een programmacoördinator die enthousiast kan bijdragen aan het vormgeven en faciliteren
van het netwerk. 

De Nederlandse Zendingsraad (NZR) is een netwerk waar kerken en zendingsorganisaties vanuit de breedte en diversiteit van christelijk Nederland, elkaar ontmoeten, bevragen en uitdagen, verbonden door het evangelie van Jezus Christus en in voortdurende dialoog met de wereld. 

De NZR bevordert de uitwisseling van vragen, expertise en ervaringsverhalen ter inspiratie en ondersteuning van de aangesloten kerken en organisaties. Deze uitwisseling biedt kansen voor mogelijke samenwerking. De NZR signaleert en communiceert ontwikkelingen op het gebied van missiologisch onderzoek en missionaire praktijken. De NZR is hierin ook een initiërende partner. 

De NZR voedt de missionaire praktijk van de aangesloten kerken en organisaties én verbindt zich met urgente vragen in de samenleving met het oog op participatie in de Missio Dei in Nederland, Europa en wereldwijd. 

Taken 

De programmacoördinator is verantwoordelijk voor: 

 • het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de gezamenlijke reflectie en activiteiten binnen het NZR netwerk, waarin het missiologisch denken en de missionaire praktijk bij elkaar komen. 
 • handen en voeten geven aan het strategische beleid en het verbindende karakter van de NZR, zowel binnen de Nederlandse context als in relatie met internationale partners en netwerken. 
 • het beheren en actualiseren van het communicatiebeleid, waaronder: 
 • het organiseren en aansturen van een adviesgroep voor de communicatie en netwerkactiviteiten.
 • het ontwikkelen en vaststellen van de inhoud van de website en de nieuwsbrief. 
 • het uitvoeren van redactionele taken rond publicaties. 
 • het aansturen van het secretariaat met het oog op de taken rond communicatie. 

De programmacoördinator werkt hierin samen met de directeur van de NZR. 

Profiel 

Van de programmacoördinator wordt verwacht: 

 • een afgeronde academische opleiding theologie of religiewetenschappen en het vermogen op academisch niveau te reflecteren binnen de context van het NZR-netwerk. 
 • inzicht in missiologische vragen en het vermogen die vruchtbaar te maken voor de missionaire praktijk. 
 • affiniteit met de kerk wereldwijd. Ervaring in praktisch missionair werk in binnen- en/of buitenland is een pré. 
 • interesse in het werk van (internationale) missionaire en kerkelijke netwerken en bereidheid tot reizen. 
 • goede communicatieve vaardigheden en inzicht in communicatie in een netwerkorganisatie. 
 • aantoonbare schrijfvaardigheid en redactionele vaardigheden op academisch niveau, alsook voor website en andere publicitaire uitingen. 
 • uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk). 
 • vermogen om te werken in een brede oecumenische context. 
 • inzicht in groeps- en leerprocessen. 
 • proactieve instelling en organisatorisch vermogen. 

De programmacoördinator legt verantwoording af aan de directeur. 

Salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring in schaal 9 volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland voor kerkelijk werkers. 

Belangstellenden voor deze functie kunnen voor meer informatie telefonisch contact opnemen met of een berichtje sturen naar de directeur van de NZR, Dr. Berdine van den Toren-Lekkerkerker (06-1744 8335). 

Sollicitaties, voorzien van een CV en eventueel een publicatielijst, kunnen tot 5 december 2023 per e-mail aan Berdine van den Toren-Lekkerkerker (berdine.lekkerkerker@zendingsraad.nl) worden gestuurd.