Bijbelzondag 2024: ‘Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat’

Elk jaar organiseert het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap de Bijbelzondag. Een zondag in het jaar met speciale aandacht voor de Bijbel. Het materiaal voor Bijbelzondag is nu beschikbaar.

Als thema voor Bijbelzondag 2024 is gekozen voor Psalm 113:3: ‘Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat zij geloofd de naam van de HEER.’ Met dit thema wordt stilgestaan bij de kerk wereldwijd. Van waar de zon opkomt tot waar zij weer ondergaat, zijn er mensen die de Bijbel lezen en zich willen laten inspireren door Gods Woord. De Bijbel verbindt mensen over cultuurgrenzen heen.

Een citaat uit de preekschets: ‘Waarom verdient God lof? Dat blijkt onder andere uit het laatste deel van Psalm 113: ‘Hij verheft uit het stof wie berooid is, uit het vuil tilt Hij op wie alles ontbeert’ (vers 7). Juist ook in dit jaar, waarin niet alleen slavernij op veel verschillende manieren herdacht wordt maar ook migratie en de kloof tussen arm en rijk ons bezig blijven houden, komen die woorden dichtbij.’

Bijbelzondag 2024 wordt gehouden op 28 januari, de laatste zondag van de Week van Gebed (21 t/m 28 januari 2024). In die week bidden we om eenheid onder christenen in Nederland en waar ook ter wereld. Gekozen is voor 28 januari omdat dan ook de Zondag van Gods Woord gevierd wordt. Het materiaal voor Bijbelzondag 2024 is beschikbaar via deze link.

Beeld: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap