Inschrijving Stott-Bediako Forum 2024

Het jaarlijkse Stott-Bediako Forum, georganiseerd door de International Fellowship for Mission as Transformation (INFEMIT), wordt volgend jaar gehouden van 15 tot 17 juli nabij de stad Medellín, Colombia. De inschrijving voor deze internationale ontmoeting opent binnenkort.

Het Stott-Bediako Forum is een conferentie van missiologen en zendingswerkers die samenkomen om na te denken over de realiteit van de hedendaagse wereld in het licht van het evangelie. Het Forum is vernoemd naar John W.R. Stott en Kwame Bediako ­­– christelijke leiders die een blijvende invloed hebben gehad op generaties van theologen en kerkleiders wereldwijd, vooral vanwege hun nadruk op een holistisch begrip van zending, een constructieve benadering van cultuur en de noodzaak van contextualisatie.

International Fellowship for Mission as Transformation (INFEMIT)

Aan het einde van de 20e eeuw begon een groep missiologen, vooral uit de niet-westerse wereld, het concept ‘zending’ opnieuw te doordenken. Het besef was gegroeid dat in de koloniale en zendingsgeschiedenis van Noord-Amerika en Europa ‘zending’ vaak gereduceerd is tot een verbale proclamatie van het evangelie. Zending werd vooral beschouwd als het verkondigen van het goede nieuws, door mensen die zich daartoe geroepen voelden (zendingswerkers). Tegen deze benadering van de missie van de kerk kwam steeds meer verzet. Bestaat zending niet uit een getuigenis dat alle aspecten van het leven omvat, door heel de gemeenschap van de kerk, voor en door de hele wereld?

Zending als transformatie

‘Zending als transformatie’ kwam naar voren als een concept dat de kerk, waar ook ter wereld, aanspoort om te leven zoals Jezus, hun context liefhebbend, dienend en transformerend. Dit waren de fundamenten van INFEMIT. Deze holistische benadering van zending (‘integral mission’) riep echter ook vragen en weerstand op onder degenen die vasthouden aan het primaat van evangelieverkondiging boven het belichaamde getuigenis. Ook zijn er vragen gerezen onder de jongere generaties. Zijn ‘zending’ en ‘transformatie’ nog bruikbare ideeën? En wat voor soort verbeelding is er nodig om ons begrip en onze praktijk vorm te geven te midden van de problemen waar we nu voor staan?

Thema 2024: Transformation Revisited

Het volgende Stott-Bediako Forum thematiseert de geschiedenis van het concept ‘zending als transformatie’, en de vragen die de afgelopen jaren zijn opgekomen, onder het thema Transformation Revisited: Mission and Gospel Imagination! Naast de bijeenkomst in Colombia, zal er op 3 en 4 september over hetzelfde thema een online conferentie worden gehouden. Houdt de INFEMIT-website in de gaten voor meer informatie.

Beeld: infemit.org