EEA roept op te strijden tegen intolerantie en haat

“In een tijd van zoveel verdriet en lijden in het Heilige Land, weten we dat Joodse mensen en moslims in heel Europa in angst leven, en in toenemende mate. Het huidige conflict in Israël en Gaza wakkert de intolerantie aan die hier al eeuwenlang heerst.” Dit staat te lezen op de website van de EEA, de Europese Evangelische Alliantie.

Tegen de achtergrond van toegenomen spanningen tussen bevolkingsgroepen, publiceert EEA twee oproepen tot actie: één over antisemitisme in Europa en één over moslimhaat in Europa. Opvallend is dat geen van deze oproepen geschreven is naar aanleiding van de actuele strijd in het Midden-Oosten. Maanden voor het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas is al aan deze teksten gewerkt. Gezien de groeiende intolerantie tegen Joden en moslims, en de angst voor escalatie, worden beide teksten nu gepubliceerd.  

In een toelichting op de website wordt vermeld dat beide oproepen tot actie veel korter zouden kunnen zijn: “We weten allemaal dat het verkeerd is om te haten en dat we geroepen zijn om alle mensen lief te hebben en het goede nieuws van Jezus Christus met hen te delen. We vonden echter dat er wat context nodig was. Daarom hebben we kort stilgestaan bij de geschiedenis, het bijbelse onderwijs, de huidige reacties en hoe christenen reageren.”

EEA hoopt dat beide teksten zullen dienen als stimulans voor christenen in heel Europa om het goede nieuws uit te dragen in woord en daad. Beide teksten zijn op de EEA-website te downloaden.

Beeld: Unsplash