Nieuwe cursus: True Freedom

De Wereldraad van Kerken heeft, in samenwerking met de Clewer Initiative binnen de Anglicaanse Kerk, een nieuwe cursus uitgebracht: True Freedom (ware vrijheid).

Deze zesweekse cursus is speciaal gemaakt voor de veertigdagentijd en wil kerken en christenen helpen om op te staan tegen moderne vormen van slavernij. De cursus bevat Bijbelstudies, reflecties, casestudies en verhalen vanuit de hele wereld. Doel van de cursus is om mensen tools aan te bieden om het goede nieuws van de vrijheid in Christus te vertalen naar de wereld van vandaag.

Justin Welby, aartsbisschop van Canterbury, schrijft over deze cursus:

‘De cursus is gebaseerd op de brief van Paulus aan de Galaten met zijn grote thema van slavernij en vrijheid en biedt mensen de gelegenheid om biddend te overwegen hoe ze het beste een creatieve bijdrage kunnen leveren. In een wereld van grote duisternis en lijden hoop ik dat onze vastenreis christenen over de hele wereld mag verenigen en inspireren om het evangelie van Jezus Christus te laten zien als het licht van de wereld.’

De cursus is gratis downloadbaar via deze link.