Onderzoeksprogramma TUU en NZR: zending en zendingsrelaties in de kerk wereldwijd

Berdine van den Toren-Lekkerkerker is voor twee dagen in de week benoemd als onderzoeker en universitair docent (UD) aan de Theologische Universiteit Utrecht.  De benoeming zal ingaan op 1 februari 2024. De onderzoeksplaats richt zich op zending en zendingsrelaties in de kerk wereldwijd.

Met dit onderzoek voorziet van den Toren-Lekkerkerker bestaande visies en beleid voor zending van een gedegen missiologische reflectie, zodat dit bruikbaar is voor de missionaire praktijk van kerken en organisaties. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de leden van het netwerk van de Nederlandse Zendingsraad.

Vanuit het besef dat de onderlinge verbondenheid en samenwerkingsverbanden binnen de kerk wereldwijd bestaan binnen de structurele kaders van de historische en de huidige werkelijkheid, waarin zowel onderlinge steun en inspiratie als ongelijkheid en dominantie een rol spelen, wordt in dit onderzoek gezocht naar de ervaring van de relaties en samenwerkingsverbanden in zending. Zo hopen we zicht te krijgen op de verschillende dimensies van die relaties, de barrières die deze relaties bemoeilijken of zelfs onvruchtbaar maken en mogelijkheden te ontdekken voor een vernieuwde visie- en beleidsvorming, alsook vernieuwde praktijken.

“De Theologische Universiteit Utrecht is ontzettend blij met de benoeming van Berdine omdat ze op betrokken wijze bijdraagt aan een verdere bezinning op missionaire activiteiten en relaties van kerken. Ze brengt veel internationale ervaring mee en heeft een hart voor studenten,” aldus Pim Boven voorzitter van het College van Bestuur.

Willem van ’t Spijker, voorzitter van het bestuur van de NZR: “Voor de NZR is dit een mooie en belangrijke stap waardoor het nadenken over zending en de praktijk van zending niet alleen in netwerkbijeenkomsten plaatsvindt maar ook aan de academie, waardoor het aan diepgang kan winnen. De reflectie op de missionaire praxis in de huidige tijd wordt door deze stap steviger.”