Missionaire trendrede 2024

Op de missionaire conferentie ‘Meedoen in Gods missie’, georganiseerd door Verre Naasten, Kerkpunt en IZB, heeft Kees van Ekris zijn missionaire trendrede gepresenteerd. De trendrede beschrijft vijf trends in een tijd vol tegenstellingen. Wij leven in een onstuimige en explosieve tijd. Maar dit is juist de tijd waarin wij geroepen worden om op te staan als getuige van Christus, als vredestichter, als trooster, als activist. Deze trendrede wil daar handreikingen voor doen.

In deze missionaire trendrede vind je vijf trends. Het zijn thema’s waar we vatbaar voor zijn. Het gaat over ons lichaam en ons zintuiglijke denken (1). Het gaat over onderdak vinden, over plekken waar echtheid is en verbondenheid (2). In de veelheid van overtuigingen zijn wij alert op ‘wat werkt’, op geloofswoorden die ook iets uitwerken in het echte leven (3). Het klopt volgens deze trends dat ‘actie’ een woord is dat rond zoemt, radicaliteit, roeping. De ernst van wat je gelooft komt tot uiting in je bereidheid te handelen (4). En wij snakken naar mensen die niet bang zijn voor complexiteit. Mensen die het ingewikkelde van onze tijd kunnen vertalen in krachtige ideeën die je voor je ziet (5).

De missionaire trendrede ‘Be real: trends in een tijd vol contradicties’ kan gedownload worden op de website van de missionaire conferentie. In de trendrede vind je bij elke trend een aantal tafelvragen. Daarnaast is er een bijlage beschikbaar met verdiepingsvragen, zodat je ze ook in je kerk kunt bespreken. Verder wordt er een podcast gemaakt waarin de thema’s uit de trendrede besproken worden.